Nieuws

Belpower belooft eindafrekening tegen eind maart

16 maart 2018

We ontvingen de laatste tijd heel wat klachten over stroomleverancier Belpower. Blijkbaar wachten nog veel klanten op hun jaarlijkse eindafrekening. Wij gingen met hen in gesprek en kregen de belofte dat de rekeningen ten laatste eind maart zouden worden opgestuurd.

Sinds enkele maanden ontvangen we opmerkelijk meer klachten over het bedrijf Belpower, een Belgische stroomleverancier met zo’n 13 500 klanten.

Eindfactuur laat op zich wachten

De rode draad doorheen deze klachtenstroom is het uitblijven van de eindafrekening (ook wel regularisatiefactuur genoemd), die normaalgezien jaarlijks wordt opgemaakt na het doorgeven van de meterstanden.

Op de eindafrekening wordt het verschil berekend tussen de voorschotten die je als klant hebt betaald en de kosten voor het werkelijke energieverbruik. Bij een hoger verbruik dan geschat moet je bijbetalen, bij een lager verbruik krijg je geld terug.

Binnen de zestig dagen

De leverancier is verplicht deze factuur op te stellen binnen een termijn van 60 dagen na het doorgeven van de meterstanden. En daar knelde de afgelopen maanden het schoentje bij Belpower: door aanslepende informaticaproblemen bleek het voor hen onmogelijk om deze facturen op te maken. Klanten blijven daardoor in het ongewisse: moeten ze bijbetalen of krijgen ze geld terug? En zo ja, wanneer?

Terechte vragen en bovendien leidde het gebrek aan duidelijke communicatie van Belpower tot nog meer frustratie. Redenen genoeg voor ons om een ontmoeting te regelen met de directie van de leverancier om na te gaan welke maatregelen zij gaat treffen om deze ongelukkige situatie recht te zetten.

Ten laatste eind maart 

Tijdens deze ontmoeting beloofde Belpower dat alle eindafrekeningen ten laatste voor eind maart de deur uit moeten. Klanten die geld terug dienen te krijgen van de leverancier, mogen dit verwachten binnen de 12 dagen na ontvangst van hun eindafrekening.

Voor klanten die moeten bijbetalen, zal er een betalingsplan worden voorgesteld zonder kosten waar de klant, indien gewenst, op kan ingaan. Bij het versturen van een latere betalingsherinnering zullen er geen extra kosten worden aangerekend.

Oplossing voor elk dossier

Daarnaast werd een contactpersoon aangeduid die ons feedback zal geven over elk individueel dossier dat op onze klantendienst is binnengekomen zodat voor elke klacht zo snel mogelijk een bevredigende oplossing kan worden gevonden. Wij hebben eveneens een vervolgvergadering ingepland met Belpower begin april, om op dat moment een stand van zaken op te maken.

Reageer via onze klachtenbox 

Wie eveneens klant is bij Belpower en al geruime tijd op zijn eindafrekening wacht, kan dit aan Belpower melden via onze klachtenbox of je kan ons uiteraard steeds contacteren via onze energielijn (02 542 33 86).

Naar de klachtenbox