Nieuws

"Approved by tomorrow": betaalbare energie, geen tweede belastingbrief

04 augustus 2020

Sinds enkele maanden gooit het coronavirus onze levens overhoop. Of het nu gaat over mobiliteit, werk, handel of elkaar simpelweg begroeten: alles is veranderd. Hoe gaan we de toekomst tegemoet? In het kader van onze campagne « Approved by Tomorrow » gaan we daarover de hele zomer in debat. Vandaag hebben we het over energie.

Het coronavirus had heel wat gevolgen op het vlak van energie. Enerzijds daalde de globale vraag fors, wat gevolgen had voor de prijs, maar anderzijds hadden ook steeds meer mensen moeite om het rekeningen te betalen. 

Bodemprijzen

Door de lockdown viel het economisch en maatschappelijk leven grotendeels stil. Fabrieken sloten hun deuren of draaiden op een sterk verminderd regime, vliegtuigen bleven aan de grond en mensen haalden hun auto amper nog van stal. Dit had een grote invloed op ons energieverbruik: wereldwijd daalde de vraag naar olie met een derde.

Daarbij kwam nog dat vanwege een handelsconflict enorm veel olie werd opgepompt door (vooral) Rusland en Saudi-Arabië, waardoor de olieprijs nog meer onder druk kwam te staan. Terwijl je in het begin van 2020 nog 60 dollar betaalde voor een vat olie, geraakten de olieproducerende landen hun zwarte goud in de loop van de maanden maart en april aan de straatstenen niet meer kwijt. In april werd de Amerikaanse olieprijs voor het eerst in de geschiedenis zelfs even negatief.  Ook elektriciteit en aardgas werden goedkoper.

Factuur

Maar voor de meeste mensen was corona vooral een harde dobber die soms zelfs gepaard ging met financiële problemen. 9 % van de Belgische huishoudens gaf aan moeilijkheden te hebben om de factuur voor gas en elektriciteit te betalen, voor sommigen werd dit zelfs onmogelijk. 25 % van de Belgen vroegen een of andere steunmaatregel aan ; in 9 % van de gevallen ging het om uitstel van betaling van de gas- en elektriciteitsfactuur.

Bovendien zal de olieprijs terug gaan stabiliseren doordat de productie wordt teruggeschroefd en kunnen we verwachten dat er opnieuw inflatie zal optreden en dat energieprijzen terug zullen stijgen.

Switchen van leverancier

De lage energieprijzen, veel zon en regelmatig ook een stevige wind in april, en daarnaast vier van de zeven kerncentrales actief, zorgden er ook voor dat er een grote hoeveelheid elektriciteit op de markt was en het aanbod de vraag bij momenten overtrof. Dit had zijn weerslag op de prijzen. Wie in het najaar van 2018 een vast contract voor elektriciteit sloot, betaalde gemiddeld € 412 per jaar voor een gemiddeld verbruik van 3 500 kWh per jaar, buiten belastingen en netwerkvergoedingen. Wie vandaag een vast contract sluit, betaalt gemiddeld € 293 per jaar voor elektriciteit, dus € 119 minder.

Voor aardgas loopt de besparing nog verder op. In november 2018 betaalde je gemiddeld € 953 per jaar met een vast contract voor een gemiddeld verbruik van 23 260 kWh per jaar, buiten belastingen en netwerkvergoedingen). In april 2019 was dat al gezakt naar € 789. Met de tarieven van vandaag zou je amper € 557 betalen. Zo loopt de winst op tot € 396.

Het is wachten op precieze cijfers van de regulatoren, maar het lijkt erop dat heel wat consumenten ook effectief de switch hebben gemaakt.

Discussieer mee

Naar een andere energiefactuur

De energieprijzen zelf mogen dan wel gedaald zijn, de energiefactuur (en dan vooral de elektriciteitsfactuur) bestaat uit nog heel wat andere kosten waar de coronacrisis geen impact op heeft. Het lijkt het ideale moment om de energiefactuur grondig te hervormen. Ook in het verleden hebben we hier al voor gepleit. We doen alvast enkele suggesties.

  • Het is tijd voor een "ontvetting" van de energiefactuur en in het bijzonder van de elektriciteitsfactuur. Een groot deel van hetgeen je betaalt heeft helemaal niets meer te maken met de energie die je verbruikt, maar bestaat uit taksen en heffingen. Het zijn vooral deze kosten die de factuur de voorbije jaren sterk hebben doen stijgen. Wij pleiten ervoor dat deze bijkomende kosten eruit worden gehaald, zodat de gebruiker terug een duidelijk verband ziet tussen zijn verbruik en hetgeen hij betaalt en zodat de factuur een stuk transparanter wordt.
  • Momenteel genieten grote verbruikers, bv. bedrijven, heel wat kortingen op hun elektriciteitsfactuur en betalen ze veel gunstiger tarief dan de kleine verbruiker. Op zich is dat logisch, aangezien ze veel meer verbruiken. Maar de verschillen zijn wel erg groot en wij vragen ons af of de slinger niet te ver is doorgeslagen. De kosten moeten evenwichtiger worden verdeeld over alle types afnemers.
  • De tijd lijkt ook rijp om hernieuwbare energie en klimaatvriendelijke keuzes meer te ondersteunen via alternatieve financieringsbronnen zoals een klimaatbijdrage op producten met een negatieve CO2-impact . Op voorwaarde dat het gaat om een lastenverschuiving en dat de inkomsten van zo’n bijdrage intelligent en rechtvaardig worden herverdeeld, bijvoorbeeld via een daling van de elektriciteitsfactuur.

Veranderen van leverancier

Intussen is het belangrijk dat iedereen op zoek gaat naar de energieleverancier die voor hem of haar het voordeligst is. Er zijn nog steeds heel wat mensen die klant zijn bij hun standaardleverancier, terwijl ze honderden euro’s per jaar kunnen besparen door een andere leverancier te kiezen. Die overschakeling is nochtans erg eenvoudig. Je kunt onze koopwijzer gas en elektriciteit hiervoor gebruiken.

Naar de koopwijzer

Of je schrijft je in bij Gaële, die voor jou de energiemarkt volgt en op het juiste moment voorstelt om van leverancier te veranderen.

Naar Gaele

Jouw mening telt

Nog de hele zomer debatteren we over welke richting we uit moeten na de coronacrisis, onder de noemer "Approved by tomorrow". Jouw bijdrage hierin is cruciaal. Lees ook de vorige bijdragen en geef je mening over de andere thema's die de revue al zijn gepasseerd.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

12 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/09/2020

Promoot het plaatsen van zonnepanelen met het huidig systeem, en niet de slimme meter waar men in de toekomst op aanstuurt : verbruik wanneer je produceert... Niemand zal nog geïnteresseerd zijn, en niet meer rendabel. Het plaatsen van een batterij in elk huis is een utopie en ecologisch ? (batterijen in auto's is al voldoende) Mijn idee : produceer waterstof met het te veel aan wind en zonne-ennergie. Vorm de gascentrales om tot waterstofcentrales, en stop op termijn ook met de kernenergie. Wanneer er geen wind, noch zon is, produceer dan (extra) elektriciteit met waterstof. Het enige nut van de slimme meter dat ik zie, is wanneer er dan geen wind, noch zon is, dat bv diepvriezers een dagje zonder spanning komen te staan. Verder kan het elektriciteitsnetwerk blijven bestaan zoals het is. Natuurlijk zullen dit investeringen en kosten meebrengen, maar gas is ook eindig.
Verder maak de prijzen van gas, elektriciteit en water exponentieel duurder, dit zal mensen aanzetten tot minder verbruik. En degenen die dan veel verbruiken kunnen het meestal ook wel betalen.
Waarom gaan we niet terug naar mechanische schakelaars op toestellen, al die stand-by, en aanraaktoetsen verbruiken ook, het is weinig, maar in de massa...
Ik hoor ook vaak over technologie...je huis is warm wanneer je thuiskomt... wat een verwende toestand, kom thuis, verwarming aan, en in 15 min voel je de warmte al... (en wat heeft die technologische investering gekost ? Na 10 jaar is de elektronica defect, sorry niet herstelbaar, verouderd... en moet je volledig nieuw investeren)
De reacties komen al... je bent oubollig... Het is eenvoudig : alternatieve energie kost meer geld, iemand moet de verandering betalen. Maar misschien moeten we wel naar een door de politiek opgelegd systeem voor energie, waar geen aandeelhouders en dure managers rijkelijk premies opstrijken of tot aanvaardbaar beperkt worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/08/2020

Waarom worden de kosten van de straatverlichting alleen verrekend in de electriciteitsrekening en niet in de gasrekening .ik verwarm namelijk met electrisch. .Wat ik zie bij de buren die ook electr.verwarmen dat ze overschakelen op verbranding van hout.(Meer uitstoot en vervuiling)

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Hallo Christiane, zoals je zegt klopt het inderdaad dat de kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting via de stroomfactuur worden verrekend, niet via de aardgasfactuur. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2019-2024 aangegeven de intentie te hebben deze kosten echter niet langer via de distributienettarieven aan te rekenen. Wij zijn hier al langer vragende partij voor: tal van heffingen en kosten worden op dit moment doorgerekend via de stroomfactuur, waardoor deze voor Belgische gezinnen veel hoger is in vergelijking met onze buurlanden. Wij pleiten er al langer voor om dit soort kosten uit de factuur te halen en ze op een andere manier te financieren en zo de stroomfactuur betaalbaar te maken. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat consumenten omwille van de hoge stroomfactuur gedwongen worden over te schakelen naar vervuilende keuzes zoals de houtkachel. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2020

Graag wou ik nog reageren op de krantenberichten van testaankoop op het capaciteitstarief dat zal ingevoerd wn door VREG vanaf 1 jan 2022 en de daarmee gepaard gaande sterke verhoging van de netkosten.
Volgens testaankoop is het niet te voorzien wat iemands piekverbruik zal zijn...

Ik denk dat het nuttig zou zijn dat alle gebruikers hun zekeringen nakijken in hun aansluitkast, en dat iedereen die zekeringen heeft die zwaarder zijn dan 20 ampere zich toch zorgen zou moeten maken....

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/09/2020
, Gereageerd:

Beste Marcel, bedankt voor je post ! Als je circuits hebt van meer dan 20 A dan heb je waarschijnlijk een hogere piekbelasting. Toch zal een beperking van die elektrische circuits niet automatisch het piekverbruik bepalen. Zelfs in een huis met conventionele 16 of 20 A-circuits kan de piek hoog zijn als er meerdere apparaten tegelijk werken (wasmachine, droger, elektrische ketels, ovens). ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020

Het kan allemaal veel eenvoudiger alleen er is geen politieke wil daartoe eerder omgekeerd. Maak energierekeningen duidelijk en makkelijk te overzien.
Durf een koe een koe te noemen - geef verdoken belastingen een duidelijk zichtbare naam enz.... Test-Aankoop kan hier bewijs leveren van zijn waarde.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Beste Guy, bedankt voor je vertrouwen in onze organisatie. Vanaf 2022 zullen de netkosten in de stroomfactuur in Vlaanderen afhangen van je piekverbruik en niet zozeer van je totaal verbruik zoals nu. Daardoor dreigt elektriciteit duurder te worden voor 4 op de 10 gezinnen. Hoewel er sinds 2016 veel verbeterd is aan de berekeningswijze van het capaciteitstarief, vrezen wij nog steeds dat de nu al complexe stroomfactuur nog onduidelijker zal worden. Consumenten hebben vandaag immers geen enkele voeling met hun piekverbruik en weten niet hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Wij lieten de VREG dan ook weten dat het absoluut noodzakelijk zal zijn om de consument maximaal te informeren en te adviseren over zijn piekverbruik. Bovendien drongen wij bij de VREG aan op een gedetailleerde becijfering die de tarifaire impact van de hervormingen duidelijk weergeeft voor verschillende verbruiksprofielen. We blijven zoals steeds de vinger aan de pols houden ! Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

Gas en elektriciteit zijn tot nader order basisbehoeften. Het is dus verderfelijk ze als speelbal te gebruiken in gewiekste belastingstructuren en financiële spelletjes.

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

ik stap over op energie Vlaanderen dank zij GAELLE het schilt plus minus 150 euro

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

inderdaad, géén tweede belastingbrief, hoe lang zal dit nog duren, het is 5 voor 12.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/08/2020

Het opbouwen van een nieuw energiesysteem voor de toekomst op basis van electriciteit lijkt mij buiten discussie te staan, als je ziet wat de doelstellingen van europa zijn ivm de afhankelijkheid van buitenlandse energiebedrijven en wat de voordelen zijn ivm de gezondheid (koeling door warmtepomp bij hittegolven, vermindering van allergieën en ademhalingsmoeilijkheden door de uitstoot van onverbrande gasresten uit schoorstenen, van benzine- en dieseldampen), gebruiksgemak (regelbaarheid bv van een warmtepomp kamer per kamer, zelfs van op afstand, en op-en afschakelbaar in een oogwenk), kostprijs in gebruik enz...
Vraag is hoe kan men dit in vlaanderen zo snel mogelijk laten gaan, en sociaal aanvaardbaar.
De electriciteitsprijs sterk laten dalen zou daartoe een goede stimulans kunnen zijn. Warmtepompen en elektrische autos zouden sneller op de markt komen.
Naar mijn idee moet er geen compensatie zijn door gas, benzine, diesel in prijs te verhogen, dit zou enkel een kleine ‘oorlog’ teweegbrengen. Een ernstige daling van de electriciteitsprijs zal volstaan, naast het afbouwen van de ondersteuning allerhande aan private personen en bedrijven uit de gas, diesel en benzineindustrie. Zodra de voordelen van de electrische systemen zijn gekend, zullen deze zich door mond aan mond reclame zeer snel verspreiden.
De belastingen in België behoren tot de hoogste in europa. De afroming van de prijzen van electriciteit kan in een goed georganizeerd land geen probleem zijn voor het belastingsinkomen van de staat. De ODV’s uit de factuur halen, de prijzen aan de industrie verhogen tot een redelijk niveau, de dividenden aan de gemeenten uit de electriciteitsprijs halen, de premies aan gasketels en dglke laten uitdoven, het zijn allen middelen die de bevolking ten goede komen.
In een later stadium kunnen kleine klimaattaksen worden geheven in de personenbelasting zo dit nodig lijkt, en dus gespreid over de ganse bevolking in functie van het inkomen. Met die klimaattaksen kan de staat dan investeren in windmolens op zee, in batterijsystemen per woonwijk enz, zonder hiermee een winstoogmerk te hebben.
Het lijkt mij dat de VREG hiertoe op het goede pad zit door de “wacc”, de vergoeding voor kapitaal voor de gemeenten, te verlagen (hoewel blijkbaar vele volksvertegenwoordigers zich hierover vragen stellen- zie de videofilm van het vlaamse parlement ivm de hoorzitting tariefstructuur electriciteit: www.vlaamsparlement.be/.../1414390 (klik op de startknop, maar nadien nog eens op de voortschrijdingsbalk, anders werkt de video niet...)
Anderzijds lijkt het mij nuttiger een discussie op te starten ivm de voorstellen van de tariefstructuur van deze VREG; in hun voorstel, dat in zal gaan vanaf 1 jan 2022, zullen de prijzen van de netkosten op de electriciteitsfactuur voor 40% van de huishoudens met 10% verhogen, en zal voor sommigen de post nettarieven op de factuur verdubbelen.
Door de invoering op die datum van een capaciteitstarief voor de netkosten (80% op basis van de capaciteit in KW van de aansluiting of beter van de “rollende maandpiek”, en slechts 20% op het verbruik in kWh) zullen voor zeer veel gezinnen de netkosten verdubbelen op de factuur.
VREG heeft hierover een raadpleging gehouden de voorbije periode, maar ik vrees dat diegenen die zij geraadpleegd hebben, voornamelijk de distributienetbeheerders waren. Wie van het grote publiek heeft hierop gereageerd?
De VREG haalt als voorbeelden aan:
1) iemand die een 2e verblijf heeft aan zee, en daar dus doorgaans weinig of niets gebruikt, zal door er één middag aanwezig te zijn, plots een hoge verbruikspiek hebben. Hij zal gefactureerd worden over een ganse maand, voor deze piek die hoogstens een uurtje of zo duurt.
2)Iemand die een elektrisch voertuig heeft, en dit oplaadt gedurende een 20 minuten met een hoge capaciteit, bv 20 kW, zal dit halfuur als zijn maandpiek moeten aannemen, en zal per jaar volgens VREG waarschijnlijk een 500 euro meer moeten betalen.
Zij halen 2 misschien weinig “sympathieke” gebruikers aan, maar houden geen rekening met de tienduizenden anderen die een redelijk zware 3 fasige aansluiting hebben van bv 21kW, maar die weinig gebruiken,slechts nu en dan, en geen mogelijkheid hebben hieraan iets te veranderen zonder gigantische investeringen. (ik vermeld bv een kleine elektrische boiler van 30 liter, die opgeladen wordt aan 3.5kW, maar die bij bv het vullen van een bad (bv 100 liter) opwarmt aan 21kW. Deze installatie, al meer dan 40 jaar in werking, kan niet omgevormd worden naar zonneboilers of warmtepompboilers of gewone boilers van 200 of 300 liter, daar er geen plaats voor is, en moest er wel plaats voor zijn, die dan een volledig nieuwe waterleiding in huis vereist, met enorm breekwerk. Een piekverbruik dus van 5 minuten per week, zal over een gans jaar een verdubbeling van de netkosten betekenen.
Op een vraag hierover kwamen er geen antwoorden van VREG. Misschien kan over die nieuwe tariefstructuur van de VREG een discussie gevoerd worden met testaankoopgebruikers?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020
, Gereageerd:

Bedankt, Marcel, voor je waardevolle bijdrage ! Deze materie ligt ons nauw aan het hart en is in het belang van iedere consument. Ik heb je post alvast intern doorgestuurd naar onze betrokken dienst. Mvg, ^An

Community

Test, beoordeel, deel

test

Gerelateerde discussies