Nieuws

"Approved by tomorrow": betaalbare energie, geen tweede belastingbrief

04 augustus 2020

Sinds enkele maanden gooit het coronavirus onze levens overhoop. Of het nu gaat over mobiliteit, werk, handel of elkaar simpelweg begroeten: alles is veranderd. Hoe gaan we de toekomst tegemoet? In het kader van onze campagne « Approved by Tomorrow » gaan we daarover de hele zomer in debat. Vandaag hebben we het over energie.

Het coronavirus had heel wat gevolgen op het vlak van energie. Enerzijds daalde de globale vraag fors, wat gevolgen had voor de prijs, maar anderzijds hadden ook steeds meer mensen moeite om het rekeningen te betalen. 

Bodemprijzen

Door de lockdown viel het economisch en maatschappelijk leven grotendeels stil. Fabrieken sloten hun deuren of draaiden op een sterk verminderd regime, vliegtuigen bleven aan de grond en mensen haalden hun auto amper nog van stal. Dit had een grote invloed op ons energieverbruik: wereldwijd daalde de vraag naar olie met een derde.

Daarbij kwam nog dat vanwege een handelsconflict enorm veel olie werd opgepompt door (vooral) Rusland en Saudi-Arabië, waardoor de olieprijs nog meer onder druk kwam te staan. Terwijl je in het begin van 2020 nog 60 dollar betaalde voor een vat olie, geraakten de olieproducerende landen hun zwarte goud in de loop van de maanden maart en april aan de straatstenen niet meer kwijt. In april werd de Amerikaanse olieprijs voor het eerst in de geschiedenis zelfs even negatief.  Ook elektriciteit en aardgas werden goedkoper.

Factuur

Maar voor de meeste mensen was corona vooral een harde dobber die soms zelfs gepaard ging met financiële problemen. 9 % van de Belgische huishoudens gaf aan moeilijkheden te hebben om de factuur voor gas en elektriciteit te betalen, voor sommigen werd dit zelfs onmogelijk. 25 % van de Belgen vroegen een of andere steunmaatregel aan ; in 9 % van de gevallen ging het om uitstel van betaling van de gas- en elektriciteitsfactuur.

Bovendien zal de olieprijs terug gaan stabiliseren doordat de productie wordt teruggeschroefd en kunnen we verwachten dat er opnieuw inflatie zal optreden en dat energieprijzen terug zullen stijgen.

Switchen van leverancier

De lage energieprijzen, veel zon en regelmatig ook een stevige wind in april, en daarnaast vier van de zeven kerncentrales actief, zorgden er ook voor dat er een grote hoeveelheid elektriciteit op de markt was en het aanbod de vraag bij momenten overtrof. Dit had zijn weerslag op de prijzen. Wie in het najaar van 2018 een vast contract voor elektriciteit sloot, betaalde gemiddeld € 412 per jaar voor een gemiddeld verbruik van 3 500 kWh per jaar, buiten belastingen en netwerkvergoedingen. Wie vandaag een vast contract sluit, betaalt gemiddeld € 293 per jaar voor elektriciteit, dus € 119 minder.

Voor aardgas loopt de besparing nog verder op. In november 2018 betaalde je gemiddeld € 953 per jaar met een vast contract voor een gemiddeld verbruik van 23 260 kWh per jaar, buiten belastingen en netwerkvergoedingen). In april 2019 was dat al gezakt naar € 789. Met de tarieven van vandaag zou je amper € 557 betalen. Zo loopt de winst op tot € 396.

Het is wachten op precieze cijfers van de regulatoren, maar het lijkt erop dat heel wat consumenten ook effectief de switch hebben gemaakt.

Discussieer mee

Naar een andere energiefactuur

De energieprijzen zelf mogen dan wel gedaald zijn, de energiefactuur (en dan vooral de elektriciteitsfactuur) bestaat uit nog heel wat andere kosten waar de coronacrisis geen impact op heeft. Het lijkt het ideale moment om de energiefactuur grondig te hervormen. Ook in het verleden hebben we hier al voor gepleit. We doen alvast enkele suggesties.

  • Het is tijd voor een "ontvetting" van de energiefactuur en in het bijzonder van de elektriciteitsfactuur. Een groot deel van hetgeen je betaalt heeft helemaal niets meer te maken met de energie die je verbruikt, maar bestaat uit taksen en heffingen. Het zijn vooral deze kosten die de factuur de voorbije jaren sterk hebben doen stijgen. Wij pleiten ervoor dat deze bijkomende kosten eruit worden gehaald, zodat de gebruiker terug een duidelijk verband ziet tussen zijn verbruik en hetgeen hij betaalt en zodat de factuur een stuk transparanter wordt.
  • Momenteel genieten grote verbruikers, bv. bedrijven, heel wat kortingen op hun elektriciteitsfactuur en betalen ze veel gunstiger tarief dan de kleine verbruiker. Op zich is dat logisch, aangezien ze veel meer verbruiken. Maar de verschillen zijn wel erg groot en wij vragen ons af of de slinger niet te ver is doorgeslagen. De kosten moeten evenwichtiger worden verdeeld over alle types afnemers.
  • De tijd lijkt ook rijp om hernieuwbare energie en klimaatvriendelijke keuzes meer te ondersteunen via alternatieve financieringsbronnen zoals een klimaatbijdrage op producten met een negatieve CO2-impact . Op voorwaarde dat het gaat om een lastenverschuiving en dat de inkomsten van zo’n bijdrage intelligent en rechtvaardig worden herverdeeld, bijvoorbeeld via een daling van de elektriciteitsfactuur.

Veranderen van leverancier

Intussen is het belangrijk dat iedereen op zoek gaat naar de energieleverancier die voor hem of haar het voordeligst is. Er zijn nog steeds heel wat mensen die klant zijn bij hun standaardleverancier, terwijl ze honderden euro’s per jaar kunnen besparen door een andere leverancier te kiezen. Die overschakeling is nochtans erg eenvoudig. Je kunt onze koopwijzer gas en elektriciteit hiervoor gebruiken.

Naar de koopwijzer

Of je schrijft je in bij Gaële, die voor jou de energiemarkt volgt en op het juiste moment voorstelt om van leverancier te veranderen.

Naar Gaele

Jouw mening telt

Nog de hele zomer debatteren we over welke richting we uit moeten na de coronacrisis, onder de noemer "Approved by tomorrow". Jouw bijdrage hierin is cruciaal. Lees ook de vorige bijdragen en geef je mening over de andere thema's die de revue al zijn gepasseerd.