Uitgebreide vergelijking energieleveranciers

Variabele tarieven

Sinds 1 oktober 2018 is de berekeningswijze van variabele tarieven gewijzigd. Voorheen gaven variabele tarieven een geschatte jaarprijs weer, door een inschatting te maken van hoe de marktprijzen zouden evolueren tijdens het jaar. Deze berekeningswijze werd bepaald door de federale energieregulator CREG, die er nu van afziet omdat ze onvoldoende betrouwbaar bleek.

Voortaan baseren we ons voor de berekening dan ook op de tarieven die de leveranciers maandelijks publiceren in hun tariefkaarten. Deze tarieven houden enkel rekening met de laatst gekende marktprijzen en zeggen dus niets over de mogelijke evolutie doorheen het jaar.

Dit betekent dat de prijs die uiteindelijk betaald zal worden, hoger of lager zal liggen, afhankelijk van hoe de energieprijzen op de groothandelsmarkten evolueren (vergelijkbaar met een variabele rentevoet bij een hypothecaire lening). Het is van belang dat men zich er van bewust is dat aan de keuze voor een variabel contract dus steeds een risico verbonden is. Dat risico heeft wel enkel betrekking op het onderdeel “energie” van de factuur. De netkosten worden op een andere manier berekend.

Kies ik dan best voor een vast of een variabel tarief? Zie onze meest gestelde vragen voor meer info