Dossier

Verzet aantekenenen tegen plaatsing budgetmeter

01 januari 2012
budgetmeter

Kan mijn energieleverancier een budgetmeter laten plaatsen? En kan de netbeheerder daarvoor kosten aanrekenen?

Een energieleverancier kan bij de netbeheerder de plaatsing van een budgetmeter aanvragen wanneer je niet reageert op de ingebrekestelling voor de betaling van een openstaande elektriciteitsfactuur of wanneer je een aflossingsplan niet nakomt.

Snel reageren is de boodschap

De netbeheerder moet ingaan op de vraag van de leverancier om een budgetmeter te plaatsen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. Het kan dus allemaal snel gaan. Reageer daarom tijdig. Zodra de aanvraag is vertrokken naar de netbeheerder, helpt het niet om nog snel alle openstaande rekeningen te betalen.

Kosten kunnen oplopen

De budgetmeter wordt hoe dan ook geplaatst. De kosten daarvoor zijn voor jou, tenzij je een beschermde klant bent (bv. je bent invalide, je hebt een collectieve schuldenregeling, je geniet budgetbegeleiding enz.). Ze kunnen tot meer dan € 300 oplopen. Om de budgetmeter later te laten desactiveren, zal je nog eens moeten betalen, soms bv. € 90.

Protesteren per aangetekende brief

Je kan de leverancier en de netbeheerder per aangetekende brief melden dat je de eindafrekening wel degelijk hebt betwist en dat zij wettelijk gezien geen budgetmeter mogen plaatsen. Je kan tegenover jouw leverancier zelfs contractbreuk inroepen en onmiddellijk naar een andere leverancier switchen.

Schadevergoeding via vredegerecht

Als blijkt dat de budgetmeter ten onrechte werd geplaatst, heb je recht op een schadevergoeding en zal de leverancier voor de kosten moeten opdraaien. Hiervoor zal je dan wel via de vrederechter moeten passeren.