Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit

07 maart 2016
démarchage à domicile

07 maart 2016

Jouw klachten getuigen ervan. Je bent huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten ondertekenen beu. Wij herinneren jou hier aan de wettelijke bepalingen inzake huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en hoe je indien nodig jouw rechten kunt laten gelden.

Wettelijke bepalingen en gedragscode

Wanneer een huis-aan-huisverkoper zich aanmeldt

Het Wetboek van economisch recht biedt algemene bescherming voor de consument. Naast die basisbepalingen bestaat er nog een specifiek akkoord in de energiesector, dat specifieke garanties biedt bij huis-aan-huisverkoop en verkoop op afstand (via internet of telefonisch).

Dit akkoord werd uitgewerkt door de gas- en elektriciteitsleveranciers, in samenspraak met de verbruikersorganisaties, de regulerende overheid (met name de VREG) en de overheid. Het legt de regels voor de huis-aan-huisverkoop vast die nageleefd moeten worden door al wie zich bij jou aanmeldt om jou een product of een contract voor te stellen.

Dit zijn de grote lijnen ervan:

  • Het is verboden om deur-aan-deur te verkopen tussen 20 uur 's avonds en 9 uur 's morgens.
  • De verkoper mag geen misbruik maken van de zwakte van de consument. Hij mag bijvoorbeeld geen contracten afsluiten met mensen die klaarblijkelijk niet in staat zijn om de draagwijdte van wat ze ondertekenen, te begrijpen. Een heel bijzondere aandacht is daarbij vereist tegenover ouderen, gehandicapten en minderbedeelden.
  • De verkoper moet, zodra hij in contact komt met u, zijn identiteit bekendmaken, meedelen welke leverancier hij vertegenwoordigt, en het doel van zijn bezoek kenbaar maken. Hij moet jou ook een document met al die informatie overhandigen.
  • De verkoper moet jouw woning onmiddellijk verlaten op jouw eenvoudig verzoek.
  • De verkoper moet zich informeren over bestaande lopende contracten, de looptijd ervan en hun opzeggingstermijn. Hij moet jou bovendien uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn indien je van leverancier verandert.
  • Hij moet te allen tijde vermijden dat je de informatie die hij jou geeft, verkeerd begrijpt, of dat je verkeerde veronderstellingen krijgt, vooral in verband met mogelijke besparingen.
  • Hij moet erop toezien dat je duidelijk hebt begrepen dat je 14 kalenderdagen tijd hebt om van mening te veranderen en dat je de gevolgen kent van een vroegtijdige opzegging van jouw contract.
  • In geen geval mag hij jou ertoe aanzetten om jouw lopende contract vroegtijdig te beëindigen.

Deze gedragscode is meer dan zomaar een gids met goede voornemens. Er zijn ook een aantal sancties voorzien in geval van misbruik, zoals de terugbetaling van alle facturen aan de consument of de gratis activering van het oude contract van de abonnee.

Zelfklever, meer dan ontradend

Onze actie "Stop - Geen verkoop aan de deur" en de zelfklever die we verdelen, kunnen jou bovendien extra bescherming bieden. Als je namelijk deze sticker goed zichtbaar hebt aangebracht en een huis-aan-huisverkoper deze opzettelijk zou negeren door zich toch nog bij  jou aan te melden, zou dat als je klacht indient door de economische inspectie als een "agressieve handelspraktijk" kunnen worden geïnterpreteerd en als dusdanig kunnen worden bestraft. 

Aarzel dus niet om uw ontevredenheid kenbaar te maken en misbruik te melden bij: