Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit: laat je gelden

11 december 2019

Huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten tekenen. Het komt al te vaak voor. Wij overlopen met jou de regelgeving rond huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en een aantal tips om jouw rechten te laten gelden.

Hoe te reageren?

Zwicht niet voor een verkoper die sterk aandringt en laat je gelden.

  • Vraag aan de verkoper dat hij zich identificeert.
  • Vraag verduidelijking over alle aspecten die jou vaag lijken.
  • Vergelijk de prijs per kWh en de jaarlijkse vaste vergoeding van het aangeboden contract met die van andere tariefformules op de markt.
  • Teken niet onmiddellijk, zelfs niet (zeker niet) als het om een uitzonderlijke kans gaat die je meteen moet grijpen.
  • Wees op je hoede voor voorstellen of kortingen die te mooi lijken om waar te zijn.
  • Lees, vooraleer je tekent, alle bepalingen, ook de kleine lettertjes.
  • Controleer of de juiste datum op het contract of de bestelbon staat.
  • Betaal niet onmiddellijk, zelfs geen voorschot, wat overigens bij wet verboden is. Als je toch al een betaling doet, vraag dan een kwitantie.
  • Vergeet niet dat je het contract kunt opzeggen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de bevestiging van het contract door de leverancier).

Alsnog bedenken?

De gedragscode bepaalt dat de huis-aan-huisverkoper jou een schriftelijk contract moet bezorgen, dat door hemzelf en door jou getekend is.

De energieleverancier moet dat contract bevestigen met een brief die aan jou persoonlijk gericht moet zijn. Deze bevestiging moet heel wat informatie bevatten zoals de tariefkaart van het product, de looptijd en eventueel welke aanvullende goederen en/of diensten deel uitmaken van de overeenkomst. De bevestiging bevat ook een kopie van het contract, ondertekend door de leverancier, met inbegrip van de algemene en de bijzondere voorwaarden.

Heel belangrijk: je hebt het recht om het contract te herroepen binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van de bevestiging van de leverancier. Op dit punt gaat de gedragscode verder dan het Wetboek van economisch recht, dat een herroepingsrecht voorziet gedurende 14 dagen vanaf de ondertekening van het contract.

Wij stellen een modelbrief ter beschikking voor de opzegging van een contract voor gas en elektriciteit in geval van huis-aan-huis-deurverkoop.

Klacht indienen?

Als je problemen ondervindt, kun je je wenden tot: