Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit

07 maart 2016
démarchage à domicile

07 maart 2016

Jouw klachten getuigen ervan. Je bent huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten ondertekenen beu. Wij herinneren jou hier aan de wettelijke bepalingen inzake huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en hoe je indien nodig jouw rechten kunt laten gelden.

Bijzonder geval: contract zonder handtekening

In de volgende video verneem je hoe een van onze abonnees tot zijn grote verbazing ontdekte dat hij overgeschakeld was naar een andere energieleverancier na een bezoek van een huis-aan-huisverkoper, ook al had hij helemaal niets ondertekend.

Over dit specifieke geval

De leverancier moet jouw aanvaarding kunnen bewijzen en moet dus over een ondertekend contract beschikken. 

Indien je geen contract hebt ondertekend, maar de omschakeling toch wordt uitgevoerd, moet je dit absoluut aanvechten door een aangetekend schrijven te sturen naar de “nieuwe leverancier”, maar ook (via e-mail of fax) naar jouw huidige leverancier om te laten weten dat je het lopende contract niet wenst op te zeggen.

Het is ook raadzaam om een kopie van beide berichten te bezorgen (eveneens via e-mail of fax) aan jouw netwerkbeheerder zodat hij geen overschakeling van leverancier organiseert.

Welke rechten kan je hier laten gelden? Heb je bijvoorbeeld recht op een schadevergoeding voor het geleden nadeel en de opgelopen kosten? Heeft een klacht kans op slagen?

Je hebt het recht om de erkenning te eisen van het niet-bestaan van een contract dat je nooit hebt ondertekend, of om de bevestiging te eisen van de annulering van het contract zonder voorwerp. Het gaat hier niet om de wettelijke bedenktijd van 14 dagen die betrekking heeft op een klant die eerst een contract heeft ondertekend om zich nadien te bedenken.

Wanneer je betwist een contract te hebben ondertekend, kan je van de “leurende” leverancier een vergoeding van jouw geleden nadeel eisen, die minstens de prijs van de aangetekende zending omvat, en meer, indien je het bewijs kan leveren van een bijkomende schade.

Wij kunnen echter het succes van dergelijk minnelijk verzoek niet garanderen, en de geleden schade is meestal te beperkt om een gerechtelijke procedure te rechtvaardigen.

Dit gezegd zijnde, als je een aanzienlijke schade zou kunnen bewijzen, zou je voor een rechtbank in het gelijk kunnen worden gesteld indien je kunt aantonen dat de leverancier een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade die je hebt geleden.

Of een dergelijke gerechtelijke procedure opportuun is, kan je het best laten analyseren door een advocaat.