Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit: laat je gelden

11 december 2019

Huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten tekenen. Het komt al te vaak voor. Wij overlopen met jou de regelgeving rond huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en een aantal tips om jouw rechten te laten gelden.

Contract zonder handtekening: reageer!

Wat te doen als je, ook al heb je helemaal niets ondertekend, toch werd overgeschakeld naar een andere energieleverancier na een bezoek van een huis-aan-huisverkoper?

Aanvechten

Als je geen contract hebt ondertekend, maar de overstap naar een andere leverancier toch wordt uitgevoerd, moet je dit absoluut aanvechten door een aangetekend schrijven (of een e-mail) te sturen naar de “nieuwe” leverancier, maar ook naar jouw huidige leverancier om te laten weten dat je het lopende contract niet wenst op te zeggen. De zaken op hun beloop laten is geen goed idee!

Eis de erkenning van het niet-bestaan van een contract dat je nooit hebt ondertekend, of de bevestiging van de annulering van het contract zonder voorwerp.

Het is tevens raadzaam om een kopie van beide berichten te bezorgen (eveneens via e-mail) aan jouw netwerkbeheerder zodat hij geen switch van leverancier organiseert.

Vergoeding eisen?

Wanneer je betwist een contract te hebben ondertekend, zou je van de “leurende” leverancier een vergoeding voor jouw geleden nadeel kunnen eisen, die minstens de prijs van de aangetekende zendingen omvat, en meer, indien je het bewijs kan leveren van bijkomende schade.

Het succes van zo’n verzoek is niet gegarandeerd, en de geleden schade is meestal te beperkt om een gerechtelijke procedure te rechtvaardigen. Is jouw schade toch hoog opgelopen, dan kun je het best een advocaat inschakelen om na te gaan of een gerechtelijke procedure opportuun is.