Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit

07 maart 2016
démarchage à domicile

07 maart 2016

Jouw klachten getuigen ervan. Je bent huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die jou om het even wat proberen te laten ondertekenen beu. Wij herinneren jou hier aan de wettelijke bepalingen inzake huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en hoe je indien nodig jouw rechten kunt laten gelden.

Beschermen en reageren

Zwicht niet voor een verkoper die sterk aandringt zonder jouw voorzorgen te nemen

  • Vraag aan de verkoper dat hij zich identificeert.
  • Vraag verduidelijking over alle aspecten die jou vaag lijken.
  • Teken niet onmiddellijk, zelfs niet (zeker niet) als het om een uitzonderlijke kans gaat die je meteen moet grijpen.
  • Wees op jew hoede voor voorstellen die te mooi lijken om waar te zijn.
  • Lees, vooraleer je tekent, alle bepalingen, ook de kleine lettertjes.
  • Controleer of de juiste datum op het contract of de bestelbon staat.
  • Betaal niet onmiddellijk, zelfs geen voorschot, wat overigens bij wet verboden is. Als je toch al een storting doet, vraag dan een kwitantie.
  • Vergeet niet dat je het contract kan opzeggen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ondertekening van het contract (of 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van de leverancier, volgens de gedragscode).

En als je iets koopt of een contract tekent?

De gedragscode voorziet ook dat de huis-aan-huisverkoper jou een schriftelijk contract moet overhandigen, dat door hemzelf en door jou ondertekend is.

Belangrijke precisering: de leverancier moet dat contract bevestigen met een brief die aan jou persoonlijk gericht moet zijn. Deze bevestiging moet een hele reeks informatie bevatten, en met name een kopie van het contract, ondertekend door de leverancier, de algemene en de bijzondere voorwaarden.

En nog belangrijker: je hebt het recht om het contract te herroepen binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van de bevestiging van de leverancier. Op dit punt gaat de gedragscode verder dan het wetboek van economisch recht, dat een herroepingsrecht voorziet gedurende 14 dagen vanaf de ondertekening van het contract.

Wij stellen een modelbrief tot uw beschikking voor de opzegging van een contract voor gas en elektriciteit in geval van deur-aan-deurverkoop.

Waar kan je klacht indienen?

Als je problemen ondervindt, kan je je wenden tot: