Dossier

Huis-aan-huisverkoop voor gas en elektriciteit

07 maart 2016
démarchage à domicile

07 maart 2016

Uw klachten getuigen ervan. U bent huis-aan-huisverkopers van energiebedrijven die u om het even wat proberen te laten ondertekenen beu. Wij herinneren u hier aan de wettelijke bepalingen inzake huis-aan-huisverkoop, de aandachtspunten en hoe u indien nodig uw rechten kunt laten gelden.

Om u te helpen

Huis-aan-huisverkoop en het afsluiten van contracten bij mensen thuis zijn onderwerpen waarover consumenten vaak klachten hebben. Sommige mensen worden gecontacteerd door een nieuwe leverancier nadat het bestaande energiecontract werd opgezegd , zonder dat ze iets ondertekend hebben. Anderen laten zich dan weer overtuigen door verkopers die beweren dat hun product de hoogste score haalt bij Test-Aankoop (wat helemaal niet klopt natuurlijk)... Voorbeelden en getuigenissen in die zin bij de vleet.

Huis-aan-huisverkoop gewoonweg verbieden in België is echter ondenkbaar, want een arrest van het Europees Hof van Justitie heeft de speelruimte ten opzichte van de Europese regelgeving kleiner gemaakt. De Europese wetgeving verbiedt huis-aan-huisverkoop niet, dus kunnen wij dat ook niet doen. 
Maar niets belet u om klaar en duidelijk te laten weten dat u niet wenst gestoord te worden door een huis-aan-huisverkoper. 

Wij laten u echter niet in de steek:


Afdrukken Versturen via e-mail