Dossier

Hoe jouw gas- en elektriciteitsleverancier te kiezen?

30 september 2022
payer moins cher

Een mooie besparing opstrijken door van energieleverancier te veranderen, moeilijk is het niet. Je moet eigenlijk alleen het meest geschikte tarief vinden volgens jouw verbruiksprofiel. De digitale assistent van ons nieuwe energieplatform geeft je een top-3 met de voor jou meest voordelige contracten.

Wat is het voor jou meest voordelige energietarief?

  • In enkele stappen kun je het meest voordelige tarief vinden via onze koopwijzer.
  • Of je kunt op ons energieplatform de hulp van onze digitale assistent inroepen om snel de top-3 van de voor jou meest voordelige contracten voorgeschoteld te krijgen.

Naar ons energieplatform

 

Een tariefformule volgens jouw behoeften

Bij elk verbruiksprofiel hoort een voordelige tariefformule en die formules evolueren voortdurend. Als je al jaren bij dezelfde leverancier zit zonder van contract te veranderen, loop je ongetwijfeld een mooie besparing mis. En het zijn niet dezelfde leveranciers die het goedkoopst zijn voor wie veel of weinig energie verbruikt. Je kent dus maar het best jouw verbruik (het is terug te vinden op de jaarlijkse eindafrekening) en moet enkele keuzes maken.

 

Vast of variabel tarief?

Deze keuze is in eerste instantie een individuele keuze die afhangt van persoonlijke voorkeuren. Net zoals dat het geval is bij de keuze voor een vaste of variabele rentevoet bij een hypothecaire lening. Cruciaal is dat je alle elementen in handen hebt om een goed onderbouwde keuze te maken en dat je je bewust bent van het onderscheid .

Variabele contracten evolueren mee met de groothandelsmarkten: stijgen de energieprijzen daar, dan stijgen jouw tarieven ook. Het omgekeerde is ook waar: bij dalingen zoals tijdens de voorbije crisisperiode, profiteer je automatisch met een variabel contract. Sommige variabele contracten zijn bovendien gevoeliger voor prijsschommelingen dan andere, afhankelijk van hun zgn. indexatieparameter.

Bij variabele contracten weet je dus vooraf niet exact hoeveel je zult moeten betalen na een jaar; je kunt enkel op een gegeven moment een inschatting maken die gebaseerd is op de prijs die in die maand gekend is.

Variabele contracten zijn vaak goedkoper in de lente en de zomer, maar dit zegt niets over de prijs die je uiteindelijk na een jaar zult betalen en die wellicht hoger zal liggen. Je moet rekening houden met seizoenseffecten: in de winter liggen de prijzen hoger. Zeker voor aardgas is dit belangrijk: meer dan 80% van het aardgasverbruik vindt plaats tussen begin september en eind maart. Een lage prijs tijdens de andere maanden is dus slechts van toepassing op minder dan 20% van je totaalverbruik.

Vaste contracten zijn over het algemeen iets duurder: het risico op prijsstijgingen ligt dan immers bij de leverancier. Daarentegenover biedt een vast contract het voordeel van de zekerheid: gedurende de looptijd van je contract weet je welk tarief je zult betalen. Als je een vast contract hebt, kun je de jaarafrekening bovendien makkelijker controleren.

Conclusie:

  • Wie gemoedsrust wenst, doet er geen slechte zaak aan om in periodes van lage prijzen te opteren voor een vast contract, eventueel zelfs met een langere duurtijd van 3 jaar.
  • Wie geen schrik heeft van schommelende prijzen of erop vertrouwt dat de prijzen laag zullen blijven, is wellicht beter af met een variabel contract. Doorgaans raden we op momenten van hoge prijzen eerder een variabel tarief aan omdat je automatisch zult genieten van dalingen wanneer de prijzen terug normaliseren.

 

Groene of grijze elektriciteit?

Als je denkt dat groene energie niets voor jou is, dan heb je het fout voor. Die is niet per se duurder. Alles hangt af van jouw eigen verbruik en van de energieleverancier. In sommige gevallen is dit type elektriciteit duurder, in andere gevallen goedkoper.

Let wel: weinig leveranciers zijn 100 % groen. Dat een leverancier 100 % groene stroom zegt te leveren, betekent niet dat de groene stroom ook in ons land werd geproduceerd of dat de vraag van de consument ook effectief leidt tot investeringen in bijkomende productie van hernieuwbare energie. Je vindt meer informatie over hoe groen de energie werkelijk is door te klikken op de naam van een contract in onze koopwijzer

 

Enkel- of tweevoudig uurtarief?

Om je elektriciteitsfactuur te verlichten, zou je ook telkens de berekening moeten maken of je niet beter af bent met tweevoudig in plaats van enkelvoudig uurtarief. Concreet kun je de gepersonaliseerde berekening via onze koopwijzer eerst eens maken met je jaarlijks verbruik tegen het enkelvoudige tarief en daarna uitgesplitst over piekuur- en daluurtarief. 

Als je je mogelijke winst dan afzet tegen de kosten die zo’n tariefswitch met zich brengt - vraag ernaar bij je netbeheerder; elke situatie is anders - weet je al snel of het de moeite waard is.

Bij een doorsneeverbruik van 3 500 kWh per jaar behoort een gemiddelde besparing van € 50 per jaar zeker tot de mogelijkheden. Als je ook nog eens over een (klassieke) elektrische boiler beschikt, kan de winst aandikken met zo’n € 100 per jaar.

Wie in Vlaanderen over een digitale meter beschikt, betaalt een beperkt bedrag (zo’n 10 euro in 2021) voor een tariefwissel. Wel is het zo dat vanaf 2022 het onderscheid tussen dag en nacht voor het deel nettarieven verdwijnt. Op dat moment is het voordeel van een tweevoudige teller voor een gemiddeld verbruik eigenlijk verwaarloosbaar.

 

Welkomstkorting of niet?

Sommige leveranciers - vooral de grotere spelers zoals Engie, Lampiris, Mega, Luminus en Essent - bieden welkomstkortingen bij bepaalde tariefplannen. Die kunnen hoog oplopen want op basis daarvan kunnen leveranciers hun naam zien opklimmen in de rangschikking van de goedkoopste tariefformules.

Je moet wel met 2 zaken rekening houden: de promoties zijn tijdelijk van aard én er zijn vaak randvoorwaarden aan verbonden.

De meeste kortingen gelden enkel het eerste contractjaar. Daarna valt de korting weg en betaal je de volle pot, waardoor het risico bestaat dat het contract uiteindelijk niet meer zo voordelig is. Op dat moment opnieuw vergelijken is dan de boodschap.

Daarnaast gelden vaak specifieke voorwaarden: verplichte betaling via domiciliëring, elektronische facturen, tijdige betaling van de facturen, enz. Bij Mega bijvoorbeeld wordt de korting pas na één jaar afgetrokken op de eindfactuur op voorwaarde dat de facturen via e-mail werden verstuurd en correct via domiciliëring werden betaald. Anders loop je de korting mis…

Je kunt als consument dus je voordeel doen met welkomstkortingen. Alleen moet je de goede gewoonte aannemen om een paar maanden vóór de eerste verjaardag van je energiecontract de prijzen en bijhorende kortingen even te herbekijken. Doe je dat liever niet, dan kun je beter intekenen op een tariefplan zonder korting.