Dossier

Afschakelplan elektriciteit: wat je erover moet weten

Is mijn gemeente of straat opgenomen in het afschakelplan?

Energieleveranciers en grote bedrijven geresponsabiliseerd

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, bepaalde eerder al dat energieleveranciers die deze winter voor hun klanten meer elektriciteit nodig hebben dan ze zelf kunnen produceren of invoeren, daarvoor streng zullen worden gestraft. Ze zouden een boete riskeren die 100 keer hoger is dan de huidige marktprijs voor elektriciteit. Dat moet de energieleveranciers responsabiliseren om tot een evenwicht op het net te komen.

Daarnaast zal Elia een beroep doen op "afschakelbare" klanten. Dat zijn grote bedrijven die hun machines een aantal uren stilleggen in ruil voor een vergoeding.

Gecontroleerd afgeschakeld

Volstaat dit alles niet, dan worden bepaalde gebieden in ons land op een gecontroleerde manier van het elektriciteitsnet afgeschakeld. Dit is de zogenoemde “brown-out”. Dit zou telkens plaatsvinden tussen 17u en 20u (de uren waarop het verbruik in de winter het hoogst ligt), en zou volgens Elia nooit langer dan drie uur duren. Op deze manier moet een echte algemene black-out worden vermeden.

Telkens zal schijf met gemeenten uit verschillende delen van het land worden afgesloten van het stroomnet. In totaal zijn er 8 schijven vastgelegd die elk overeenstemmen met een besparing van ongeveer 500 megawatt. Als het stroomtekort op piekmomenten zich meerdere dagen na elkaar zou voordoen, wordt telkens een andere schijf gekozen (beurtrolsysteem). Eenzelfde schijf kan dus in principe niet meerdere dagen na elkaar afgesloten worden. Als de situatie echt precair wordt, kan de regering ook beslissen om meerdere schijven tegelijk in het donker te zetten.

Vooral op het platteland

Vooral plattelandsgemeenten zullen worden getroffen, omdat daar de minste economische activiteit is. De steden worden zo veel mogelijk gespaard.

Afschakelplannen

Welke gemeenten het eerst aan de beurt komen, lees je in de afschakelplannen per provincie. Hierin staat te lezen hoeveel distributiecabines er in je gemeente zijn, en hoeveel er in een bepaalde schijf worden afgeschakeld.

Normaal gezien zal eerst schijf 8 worden afgeschakeld, daarna schijf 7 en zo verder tot schijf 1. Het is dus mogelijk dat bepaalde delen van een gemeente (bv. die stroom krijgen van cabines uit schijf 6) nog stroom hebben terwijl andere delen (met stroom van cabines uit schijf 8) al afgeschakeld zijn.

De lijst van (hoofd)gemeenten en straatnamen die voorkomen in het afschakelplan vind je hier: