Persbericht

Waterfactuur piekt door corona

26 maart 2021
water-besparen

Heel wat mensen werken al meer dan een jaar van thuis uit wat uiteraard implicaties heeft voor de gas- en elektriciteitsfactuur maar ook de waterfactuur piekt sterk. Dat becijferde consumentenorganisatie Test Aankoop. Volgens de organisatie verbruikte een gemiddeld gezin zo’n20 liter per dag méér in het coronajaar dan in een gewoon jaar. Voor mensen zonder een regenwaterput kan dit oplopen tot 43 liter extra per dag. Deze eersten konden de rekening dus wat verzachten maar ook zij zagen zich geconfronteerd met zeer droge en warme weersomstandigheden die het verbruik van stadswater deden pieken.

Waterfactuur

Sinds vijf jaar, bestaat er zoiets als een tweevoudige tariefstructuur in de waterfactuur van de consument. Eerst en vooral is er het vastrecht, die gedeeltelijk de vaste kosten dekt verbonden aan een wateraansluiting en steeds verschuldigd is. Het vastrecht staat los van het eigenlijke waterverbruik en wordt aangerekend per wooneenheid. In totaal betaal je daarvoor 100 euro. Per gedomicilieerde bewoner krijg je daarop een korting van 20 euro per jaar (tot maximaal 5 bewoners). Voor wat het verbruik betreft, gelden de tarieven van het waterdistributiebedrijf met 2 tariefschijven: een basisverbruik met een bovengrens van 30m³ vermeerderd met 30m³ per gedomicilieerd persoon (voor een gezin bestaande uit 3 personen, wordt de bovengrens van het basisverbruik gelegd op 120m³) en een comfortverbruik, voor wie meer verbruikt. Dat laatste tarief is dubbel zo duur als het basistarief.  

 

Corona

Het is ongeveer een jaar geleden dat ons land omwille van Covid-19 in lockdown ging ; mensen werden verplicht om massaal thuis te werken en scholen richtten afstandsonderwijs, restaurant – en cafébezoeken werden verboden, net als reizen naar het buitenland. Vanzelfsprekend leidde dit tot een groter thuisverbruik, zegt Test Aankoop. De Belg consumeert in een ‘normaal jaar’ zo’n 100 liter per persoon per dag, wat goed is voor een jaarlijks totaalverbruik van ongeveer 38 m³ voor een alleenstaande en 90 m³ voor een gezin van 3 personen.  In coronatijden is dat een stuk meer, zegt Test Aankoop “We kregen heel wat reacties van verbaasde consumenten, die schrokken wanneer ze de jaarlijkse waterfactuur in de bus kregen”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Zo zagen we het voorbeeld van een gezin van 5 personen in Vlaams-Brabant aangesloten bij De Watergroep. Het gezin verbruikte gemiddeld 23 liter meer per dag dan het jaar voordien. Dat is een stijging in verbruik van om en bij de 11%. Een ander gezin, van 4 personen, aangesloten bij Farys, verbruikte gemiddeld 11 liter (of 9,1%) meer water per dag”, voegt hij eraan toe.  Test Aankoop wijst erop dat beide gezinnen beschikken over een regenwaterput waarop de toiletten aangesloten zijn. Hoewel de droogte het afgelopen jaar ervoor zorgde dat de regenwaterreservoirs van de gezinnen droog kwamen te staan, compenseerde het hemelwater het meerverbruik nog enigszins.

Meerverbruik

Test Aankoop maakte een begroting van het extra waterverbruik door het verplicht thuiswerken, het halftijds naar school gaan van middelbare scholieren, … en berekende de extra kost. Concreet maakte de consumentenorganisatie een inschatting van het gestegen waterverbruik in liter door toiletbezoek, het wassen van de handen, het thuis koken en drinken of de vaatwasser die vaker draaide.  Volgens de berekeningen van de consumentenorganisatie zal een gezin van 2 volwassenen met 1 scholier die halftijds naar school ging, de jaarfactuur met zo’n 100 euro zien stijgen als het toilet niet op regenwater is aangesloten. Dit in de veronderstelling dat het gezin een kleine 20 500 liter per jaar meer heeft verbruikt.  Een bedrag dat lager komt te liggen wanneer het gezin beschikt over een regenwaterput waarop de toiletten en/of de wasmachine is aangesloten. De factuur kan nog hoger liggen wanneer men een zwembad vulde of veel meer water consumeerde dan normaal tijdens de warme zomer van 2020. De prijs die Test Aankoop hiervoor hanteert bedraagt 4,94€ per m³, wat dan weer gebaseerd is op een gemiddeld verbruik van 100m³ voor een gezin van 3 personen in België.

Voor eenoudergezinnen of gezinnen waar een volwassene extern is blijven werken, ligt de meerprijs volgens Test Aankoop tussen de 30 euro (wc op regenwater) en 63 euro (geen wc op regenwater) per jaar.

Test Aankoop raadt aan om spaarzaam te zijn met water en verwijst naar zijn dossier met tips: https://www.test-aankoop.be/woning-energie/doehetzelf-tuin/dossier/water-besparen ?

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.