Nieuws

Glyfosaat: Europa verlengt tot onze spijt vergunning voor vijf jaar

28 november 2017
Waarschijnlijk kankerverwekkend pesticide: kies voor alternatieven!

Glyfosaat, gekend als actief bestanddeel van Roundup van Monsanto, mag nog eens vijf jaar langer in de Europese Unie worden verdeeld. Een exitplan is er niet en er wordt al evenmin een budget vrijgemaakt om alternatieven te financieren. Wij zijn ontgoocheld door deze beslissing.

Na tal van pogingen om tot een akkoord te komen zijn de 28 EU-lidstaten in het comité van beroep bijeengekomen en hebben ze uiteindelijk beslist om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. De ja-stem van Duitsland, dat zich aanvankelijk had onthouden, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.

Glyfosaat is dus een actief bestanddeel van het befaamde Roundup van Monsanto maar ook van andere onkruidverdelgers en is wereldwijd ook het meest gebruikte gewasbeschermingsmiddel.

Geen exitplan, noch budget voor alternatieven

Samen met o.a. Frankrijk en Italië, heeft ook België zich tegen deze nieuwe vergunning uitgesproken. Het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme heeft het resultaat van deze stemming trouwens fel betreurd.

En dit om minstens twee redenen (bovenop de periode van de vijf jaar). Om te beginnen is nergens sprake van een exitplan voor glyfosaat, een substantie die door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), als “waarschijnlijk kankerverwekkend" wordt beschouwd. Ten tweede worden ook geen middelen vrijgemaakt om alternatieven te financieren.

Wij zetten alvast de strijd voort om een verbod af te dwingen

Ook wij betreuren dit. En dus zetten we de strijd voort...

Voor het gebruik in de landbouw willen we glyfosaat nog voor een periode van maximum drie jaar beschikbaar houden, om de landbouwers de tijd te gunnen vertrouwd te raken met milieuvriendelijke alternatieven. 

Als voorzorgsmaatregel blijven we pleiten voor een onmiddellijk verbod van het product voor gebruik buiten de landbouw. Opvallend hierbij is dat het gebruik van glyfosaat reeds verboden is in de drie Gewesten maar dat de commercialisering ervan op federaal niveau nog steeds is toegelaten. Het kabinet Ducarme heeft gisteren laten weten te werken aan teksten die deze commercialisering moeten verbieden. Dat is alvast goed nieuws.