Nieuws

Glyfosaat: België weigert vijfjarige licentieverlenging

09 november 2017
stop kanker

Opnieuw is Europa er niet in geslaagd tot een akkoord te komen over de handelsvergunning van het beruchte herbicide glyfosaat. Gezien het voorstel op de tafel misschien al maar goed … 

Weer niets! Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om de handelsvergunning voor glyfosaat met vijf jaar (en dus niet met tien) te verlengen, heeft de nodige meerderheid bij de lidstaten niet gehaald.

Exitplan nodig

Verschillende landen verzetten zich tegen deze verlenging van vijf jaar. Onder meer Frankrijk (die voor een maximale verlenging van drie jaar pleit), Italië en … ons klein kikkerlandje gingen niet akkoord. Wij zijn blij met de beslissing van België, vertegenwoordigd door minister Denis Ducarme, om een simpele verlenging niet te aanvaarden maar te pleiten voor een “phasing out” van glyfosaat.

Ter herinnering, glyfosaat – bij het grote publiek vooral bekend als actieve stof in Roundup van Monsanto – werd geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend” door het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ons standpunt blijft hetzelfde

Met het oog op voorzorg blijven wij pleiten voor een onmiddellijk verbod op het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw. Wat het gebruik voor landbouwdoeleinden betreft, stellen we voor dat deze stof nog maximaal drie jaar beschikbaar blijft. Tijd genoeg voor landbouwers om ecologisch verantwoorde alternatieven te ontdekken.

Deze zoektocht naar alternatieve oplossingen moet dan ook in een stroomversnelling komen. De problematiek van glyfosaat kadert immers binnen een ander, veel groter probleem, namelijk die van de landbouw en zijn hoogstnoodzakelijke omvorming.

Wat nu?

De Europese vergunning van glyfosaat blijft dus een open discussie. Bij gebrek aan een akkoord zal het voorstel van de Commissie (de verlenging van vijf jaar dus) worden voorgelegd aan een beroepscomité. Aangezien dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, is het echter niet gegarandeerd dat het tot een akkoord zal komen. En ondertussen tikt de klok wel verder … De huidige vergunning loopt immers al af op 15 december.