Nieuws

Verbod op glyfosaat: er is haast bij, maar Europa stelt beslissing uit

25 oktober 2017
stop kanker

Op woensdag 25 oktober zijn de lidstaten van de EU er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de verlenging van handelsvergunning voor glyfosaat. De beslissing is dus uitgesteld. Wij blijven ervoor pleiten dat er zo snel mogelijk een verbod moet worden uitgevaardigd.

Glyfosaat, dat vooral gekend is als het actieve bestanddeel in Roundup van Monsanto, is een krachtige onkruidverdelger. Het is wereldwijd de meest gebruikte onkruidverdelger: er werd 826 000 ton van gebruikt in 2014! 

Wellicht niet meer erg lang, maar er werd niets beslist

Aangezien de handelsvergunning voor glyfosaat afloopt op 15december, moet Europa zich uitspreken over de termijn waarmee ze de vergunning nog zal verlengen. Het Europees Parlement pleitte voor 5jaar, en onze federale minister van Landbouw Denis Ducarme heeft zich daar uiteindelijk achter geschaard. De Europese Commissie van haar kant tipte veeleer op 5 tot 7jaar (oorspronkelijk was er sprake van 10jaar). Op woensdag 25oktober moesten de lidstaten de knoop doorhakken. Er kwam echter geen akkoord uit de bus. De stemming werd dus verdaagd, wellicht naar 6november.

Waarom is glysofaat zo’n heet hangijzer? Via de wetenschappelijke instantie IARC (Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek) werd de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wereldkundig gemaakt dat die onkruidverdelger "waarschijnlijk kankerverwekkend" is. Maar niet alle wetenschappers zijn het daarmee eens : EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, vindt het "onwaarschijnlijk" dat de stof gevaarlijk is.

We zetten hier enkele feiten op een rijtje waar wij op hebben gehamerd in een brief aan minister Ducarme:

  • In tegenstelling tot de Europese instantie EFSA heeft de WGO zich louter gebaseerd op onafhankelijke wetenschappelijke literatuur. Bovendien heeft ze de volledige samenstelling van Roundup geanalyseerd, en niet alleen het actieve bestanddeel glysofaat.
  • 96 wetenschappers met een wereldwijde faam beschouwen de conclusies van de Europese instanties EFSA en ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen) als "frauduleus vanuit wetenschappelijk standpunt" omdat niet de correcte procedures werden gevolgd en er geen rekening werd gehouden met fundamentele wetenschappelijke bewijzen. Bovendien werd bewezen dat EFSA gewoon Copy/Paste heeft gemaakt van een honderdtal pagina’s uit een rapport van Monsanto.
  • Monsanto heeft zijn invloed laten gelden op studies en op wetenschappers om positieve dingen te laten schrijven over glyfosaat. 

Er moet zo snel mogelijk een verbod komen

Op grond van het voorzorgsbeginsel blijven wij ervoor pleiten dat glyfosaat onmiddellijk zou worden verboden voor gebruik buiten de landbouw. Terloops: in ons land hebben de drie gewesten al een verbod uitgevaardigd op het particulier gebruik van glyfosaat, maar de federale overheid staat nog altijd toe dat die stof wordt verkocht.

En zeggen dat er wel degelijk ecologische alternatieven bestaan om onkruid te bestrijden: schoffel, wiedijzer, thermische onkruidbestrijder, kokend water dat je afgiet bij het koken van aardappelen of pasta, brandnetelgier, producten op basis van pelargonzuur …

Een ander landbouwmodel

Volgens ons zou glyfosaat nog gedurende hooguit drie jaar beschikbaar moeten blijven voor gebruik in de landbouw, kwestie van landbouwers de tijd te geven om ecologische alternatieven te leren kennen. Er moet hoe dan ook sneller werk worden gemaakt van de zoektocht naar alternatieven, want de problematiek van glyfosaat kadert in een veel ruimere problematiek, die van het landbouwbeleid dat aan herziening toe is.

Tot slot willen wij dat er grondige epidemiologische studies worden uitgevoerd om te bepalen welke impact glyfosaat heeft op kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en landbouwers.