Nieuws

Fout advies over onkruidbestrijding tiert welig

01 juni 2017
Advies onkruid verdelgen

Mysteryshoppers informeerden in 54 tuincentra en doe-het-zelfzaken naar middelen om onkruid te verwijderen op een afhellende oprit en het trottoir. De resultaten zijn zorgwekkend: in amper 6 winkels kregen ze correct advies.

In maart 2017 stuurden we anonieme enquêteurs naar 54 tuincentra en doe-het-zelfzaken in 11 steden verspreid over het land. Aan de hand van een welomlijnde vraag, met name hoe onkruid verwijderen van een afhellende oprit en het aangrenzende trottoir, gingen we na of de consument juist wordt geïnformeerd en of er alternatieven voor de schadelijke chemische onkruidverdelgers worden voorgesteld, zoals de wet sinds 2015 vereist.

Ruim de helft leeft informatieplicht niet na

Winkels die onkruidverdelgers verkopen, zijn verplicht twee infoposters over doordachte onkruidbestrijding goed zichtbaar uit te hangen. In meer dan de helft van de bezochte winkels waren die affiches nergens te bekennen.

80 % stelt verboden middelen voor

In 80 % van de tuincentra kregen de enquêteurs meteen een chemisch middel op basis van glyfosaat of een andere onkruiddodende stof toegestopt, terwijl het gebruik van Roundup en consoorten niet is toegestaan op een ondoorlaatbare ondergrond in de nabijheid van water. In 16 van de 54 zaken stelde men zogenaamd milieuvriendelijke producten op basis van vetzuren, azijnzuur of pelargonzuur voor. Die mogen op een oprit of trottoir echter evenmin worden gebruikt, tenzij als gebruiksklare spray.

Weinig advies over ecologische onkruidbestrijding

De verkopers worden geacht groene alternatieven zoals onkruidbranders, wiedgereedschap enz. aan te bevelen. Die juiste methoden kwamen maar in een minderheid van de winkels ter sprake.

Graag strenger toezicht op naleving wettelijke verplichtingen

In 48 van de 54 tuincentra was het advies onvolledig of ronduit fout. Nochtans moeten verkopers van onkruidverdelgers sinds 2015 van een fytolicentie op zak hebben. Dat attest zou borg moeten staan voor gedegen kennis over het juiste gebruik van de producten en de geldende wetgeving, maar blijkt in de praktijk een maat voor niets. Wij dringen er bij de FOD Economie dan ook op aan de uitreikingsvoorwaarden van de fytolicentie te verstrengen en in het algemeen nauwer toe te zien op de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake de verkoop van onkruidverdelgers.

Onkruid van uw oprit of terras verwijderen zonder schadelijke producten te gebruiken?

Ontdek er alles over in ons dossier Ecologisch onkruid verwijderen van uw verharde oprit en terras.

Naar het dossier