Dossier

Vocht

22 maart 2013

22 maart 2013

Vochtvlekken ontsieren uw pleisterwerk, behang en/of verf. Het vocht brengt intussen schade toe aan de constructie, verzwakt het isolatieniveau van de woning, vermindert het comfortgevoel in huis en kan een voedingsbodem creëren voor schimmels, die uw gezondheid kunnen schaden. Optreden is de boodschap.

Correct verluchten

Een nieuw behangpapier of een nieuw laagje verf aanbrengen zal weinig zoden aan de dijk zetten zolang u het vochtprobleem niet bij de wortel aanpakt. Dat betekent: de precieze oorzaak van het vocht identificeren en daarna op de juiste manier aanpakken.

Als u de mogelijke oorzaak kunt vaststellen, bent u al een eind op weg om zelf de hand aan de ploeg te slaan of om op zijn minst een woordje te kunnen meepraten wanneer u firma’s die gespecialiseerd zijn in vochtbestrijding, over de vloer krijgt.

Denk trouwens niet dat alleen oude woningen met vochtproblemen te kampen hebben. Ook recente woningen ontsnappen er niet aan. We benadrukken daarbij dat elke woning correct moet worden geventileerd. In nieuwbouwwoningen is dit intussen een wettelijke verplichting geworden. Ventileren helpt u in elk geval in de strijd tegen elk vochtprobleem en draagt er alvast toe bij om condensatieproblemen te voorkomen.