Dossier

Vervuiling in huis

18 maart 2021
vervuiling-huis

De buitenlucht is niet zo schoon als zij lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld.

Schimmels

Schimmels zijn micro-paddenstoelen die zich zeer snel kunnen voortplanten. Ze hebben een vochtig klimaat nodig om te kunnen groeien, bij voorkeur eveneens donker en slecht geventileerd. De aanwezigheid van schimmels wijst dus op een vochtprobleem in uw woning. In de meerderheid van de gevallen is dit te wijten aan condensatie (de was binnenshuis drogen, koken, …). Anderzijds kan ook de structuur van de woning de boosdoener zijn: opstijgend vocht, regenwater dat binnensijpelt, …

Wat is het probleem?

Schimmels kunnen aan de basis liggen van allergische reacties, zoals ontstekingen van het neusslijmvlies, chronische bronchitis en astma. Daarnaast kunnen ze ook verantwoordelijk zijn voor irritaties zoals overgevoeligheid of het verergeren van een astma. Ook symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en geheugenverlies kunnen opduiken. Het risico op deze gezondheidsproblemen ligt aanzienlijk hoger bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en zieke personen. 
Hoewel de meeste schimmels onschadelijk zijn, zijn er enkele varianten, zoals de Aspergillus versicolor, Fusarium en Stachybotrys, die toch schade kunnen teweegbrengen. Deze produceren mycotoxinen, een substantie die een irritatie aan de slijmvliezen veroorzaakt, het immuunsysteem aantast en bij heel jonge kinderen tot longbloedingen kan leiden.

Artsen die symptomen vaststellen die hen doen vermoeden dat er sprake is van vervuiling in de woning, kunnen een beroep doen op de gewestelijke diensten die dit soort vervuiling opsporen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië komen die ter plaatse, en dat gratis, om een reeks analyses van de luchtkwaliteit en de woningkwaliteit uit te voeren. Spreek er desgevallend over met jouw huisarts, die de aanvraag kan indienen.

Wat te doen?

Om schimmels te voorkomen is het vooral belangrijk om de vochtigheidsgraad in uw woning onder controle te houden. Dat doet u door uw was buitenshuis te drogen, na een bad of douche de badkamer voldoende te verluchten, tijdens het koken de afzuigkap te gebruiken en deksels op uw potten te plaatsen. Om een te sterke condensatie te vermijden, laat u de temperatuur in uw woning het best niet onder 17°C komen. Hebt u al last van schimmels, pak het probleem dan meteen aan. Bij een kleine oppervlakte kunt u dat zelf door de plaats in kwestie te reinigen met detergent en verdund javelwater. Indien het om grote oppervlakten gaat, dient de reiniging te gebeuren door een gespecialiseerde firma.

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies