Dossier

Vervuiling in huis

18 maart 2021
vervuiling-huis

De buitenlucht is niet zo schoon als zij lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld.

Radon

Radon is een natuurlijk en radioactief gas dat uit de aardbodem opstijgt. Dit fenomeen doet zich vooral voor op plaatsen waar de ondergrond rotsachtig is, bijvoorbeeld in de Ardennen. Radon is geur-, kleur- en smaakloos. De sterkte van de radioactiviteit van de radon in de lucht wordt uitgedrukt in Becquerel per kubieke meter.

Wat zegt de wet?

Op dit moment bestaan er uitsluitend aanbevelingen vanuit de Europese Commissie. De Europese Commissie geeft als advies om actie te ondernemen wanneer het (jaarlijks gemiddelde)radongehalte  in een woning meer dan 400 Bq/m³ bedraagt voor bestaande woningen, 200 Bq/m³ voor nieuwe woningen. De Wereldgezondheidsorganisatie legt de drempelwaarde lager, namelijk op 100 Bq/m³, daar er vanaf deze waarde een risico op kanker bestaat.

Wat is het probleem?

10 à 30% van de longkankers in België is te wijten aan radon. Het risico is echter sterk afhankelijk van de duur van de blootstelling alsook de gemeten concentratie radon. Die concentratie verschilt op haar beurt sterk van regio tot regio. Risicogebieden zijn het zuiden van België en bepaalde delen van Waals-Brabant en Henegouwen. Rokers die in contact komen met radon, lopen bovendien een groter risico, aangezien de schadelijke effecten van tabak en radon elkaar versterken.

Wat te doen?

Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen de ondergrond en uw kelder, zodat er geen radon in uw woning kan binnenkomen. Merkt u toch scheuren of gaatjes, werk deze dan tijdig bij met cement, stopverf of silicone. Voorzie eveneens een degelijk ventilatiesysteem in de kelder. Wanneer er reeds radon in uw kelder aanwezig is, kan een degelijke ventilatie de concentratie immers met 50 tot 75%  doen dalen.

Federale radonactie

Om het publiek bewust te maken van de radonproblematiek, organiseert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dat afhankelijk is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een “radonactie” om in heel België radon op te sporen. Deze actie vindt plaats van 1 oktober tot 31 oktober 2020. Dit is omdat het detectieapparaat 3 maanden in de woning moet staan met gesloten ramen en deuren gesloten wat dus ideaal is tijdens de koudere maanden. Door deze actie bedragen de kosten van de detector en eventuele herstelhulp € 15 in plaats van € 30. Je kunt de detector hier bestellen.

Bestel je radontest

Deze detector moet in de meest bezochte kamer in huis worden geplaatst (meestal de keuken of woonkamer). De meting wordt gedurende drie maanden uitgevoerd, waarna de detector moet worden teruggestuurd voor analyse. Bij de detector ontvang je een folder met de gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies