Dossier

Vervuiling in huis

18 maart 2021
vervuiling-huis

De buitenlucht is niet zo schoon als zij lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld.

Formaldehyde

Formaldehyde is één de zogenaamde vluchtige organische componenten (VOC’s). Dit zijn chemische stoffen, samengesteld uit koolstof en waterstof, die bij kamertemperatuur vrij snel vervliegen waardoor ze in de binnenhuislucht terecht kunnen komen. Gezien hun veelvuldig gebruik, kunnen er in elk huis tal van emissiebronnen aanwezig zijn: verf, vernis, lijm, plastic, inkt, reinigingsproducten, ontvlekkingsmiddelen, …  Formaldehyde is zonder enige twijfel de VOC die u het vaakst zult aantreffen, daar deze op grote schaal wordt gebruikt, onder meer bij bouwmaterialen. Het is een kleurloos gas met een sterke geur en is bij de grote bevolking beter bekend onder de commerciële benaming formol. 

Wat zegt de wet?

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft grenswaarden vastgelegd voor de blootstelling aan formaldehyde. Gevoelige personen worden het best niet langer dan 30 minuten aan een formaldehydeconcentratie van 10 µg/m³ blootgesteld, voor overige personen wordt de grens op 100 µg gelegd. In België werden enkel in het Vlaams Gewest deze waarden overgenomen in de wetgeving.

Wat is het probleem?

Het staat vast dat VOC’s tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, maar tot op vandaag blijft het moeilijk om het effect van elke stof apart te beschrijven. Formaldehyde vormt hierop een uitzondering. Het is één van de tien stoffen die het vaakst aan de basis liggen van allergieën en dus mede de oorzaak zijn van irritaties aan de ogen, neus en keel. Bovendien verhoogt de stof, bij een beroepsmatige blootstelling, eveneens het risico op keelkanker.

Artsen die symptomen vaststellen die hen doen vermoeden dat er sprake is van vervuiling in de woning, kunnen een beroep doen op de gewestelijke diensten die dit soort vervuiling opsporen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië komen die ter plaatse, en dat gratis, om een reeks analyses van de luchtkwaliteit en de woningkwaliteit uit te voeren. Spreek er desgevallend over met jouw huisarts, die de aanvraag kan indienen.

Wat te doen?

Een eerste stap in de goede richting is uiteraard het aantal emissiebronnen, zoals spaanplaten en vloerbedekkingen vastgehecht met lijm op basis van formaldehyde, zoveel mogelijk trachten te beperken. Daarnaast  is voldoende ventileren en verluchten cruciaal om deze verontreiniging tegen te gaan. Houd eveneens de temperatuur (maximaal 20°C) en vochtigheid (40 à 60%) in de woning binnen de perken.

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies