Dossier

Vervuiling in huis

18 maart 2021
vervuiling-huis

De buitenlucht is niet zo schoon als zij lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor diverse vezelachtige mineralen uit de groep van de  silicaten.  Het wordt gekenmerkt door enkele zeer specifieke eigenschappen: onontvlambaar, warmte- en vochtbestendig en goede geluidswerende isolatie. Asbest is bovendien ook resistent tegen tal van chemische elementen en micro-organismen. Al deze eigenschappen, in combinatie met de gunstige tarieven, maakten dat asbest, tot enige tijd terug, een veelvuldig gebruikte stof was.

Wat zegt de wet?

Het gebruik, de productie en de commercialisering van asbest werd in 1998 volledig verboden in België, in 2005 over de hele Europese Unie. Dit verbod houdt echter niet in dat u nergens meer asbest kunt aantreffen. Asbest werd immers veelvuldig gebruikt vóór dit verbod. Uit de eerste resultaten van onze woninganalyses blijkt dat in een aanzienlijk deel van de huidige woningen nog asbest aanwezig is, bijvoorbeeld in oude golfplaten, vloerplaat, buisisolatie,…

Wat is het probleem?

Reeds begin vorige eeuw werd aangetoond dat de inhalatie van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid. De fabrikanten en producten van asbest zijn er echter in geslaagd deze medische studies lange tijd op de achtergrond te houden om zo politieke beslissingen af te remmen. Pas in 1998 werd het gebruik van dit schadelijk mineraal een halt toegeroepen. 

Het effect van asbest op uw longen is sterk afhankelijk van de duur van de blootstelling. Een  kortstondige blootstelling of een contact met een relatief lage asbestconcentratie kan aan de basis liggen van mesothelioom, een tumor aan de longvliezen. Deze ziekte ontwikkelt zich echter meestal pas 30 à 40 jaar na de blootstelling. De piek aan overlijdens ten gevolge van mesothelioom wordt dan ook pas verwacht tussen 2020 en 2025.

Gaat het om een regelmatige blootstelling gedurende een langere periode (10 à 20 jaar), dan stijgt het risico op asbestose (longfibrose). Deze aandoening zal op langere termijn uw ademhaling aantasten. Een zeer intensieve blootstelling gedurende 20 à 30 jaar zal ten slotte het risico op longkanker doen toenemen.

Wat te doen?

Zolang het asbest vervat zit in een bepaald materiaal en dit materiaal in goede staat verkeert, loopt u geen risico. U komt er dan ook het best gewoon niet aan. Wanneer het asbest daarentegen niet zit afgesloten of het materiaal scheurtjes vertoont, dient het te worden verwijderd. Indien het om een beperkte hoeveelheid gaat, kunt u dit zelf doen, voor grotere werken contacteert u het best een gespecialiseerde firma.

Wanneer u zelf aan de slag gaat, dient u enkele veiligheidsvoorschriften in acht te nemen: Draag bijvoorbeeld altijd veiligheidskledij en een aangepast stofmasker en zorg tijdens het verwijderen voor een goede verluchting. Alle afvalresten die asbest bevatten, worden als gevaarlijk afval beschouwd. U mag ze dan ook niet zonder meer in een vuilniszak gooien. De asbestvezels zouden op die manier immers in de atmosfeer terecht kunnen komen. Om verdere problemen te vermijden, brengt u het afval waarin de asbest vervat zit, het best zorgvuldig verpakt naar het containerpark.

De vaststelling van de aanwezigheid van asbest in een materiaal kan gebeuren door een expert en/of via een aanvraag voor een analyse door een erkend lab. Hierbij vind je de lijst van erkende laboratoria die stalen kunnen analyseren.

De lijst van bedrijven die erkend zijn voor afbraak of verwijdering van asbest, is terug te vinden op de website van de FOD Werk.

 

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies