Dossier

Vervuiling in huis

18 maart 2021
vervuiling-huis

De buitenlucht is niet zo schoon als zij lijkt, maar met de lucht in huis is het helaas nog erger gesteld.

Inleiding

Al sinds 2001 stellen we alles in het werk om onze leden te informeren over deze vervuiling. Binnenhuislucht is immers niets anders dan de (reeds vervuilde) buitenlucht die – eens in huis – verder wordt verontreinigd door tal van stoffen. Door middel van enkele woninganalyses aan gereduceerde prijzen, geven we u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier te controleren of de lucht in uw woning is aangetast door sommige vervuilers. Het geeft u, als consument, de kans om meteen actie te ondernemen wanneer er een probleem opduikt en zo eventuele gezondheidsproblemen te vermijden.

Goede isolatie, slechte lucht

Menig woning is vandaag de dag sterk geïsoleerd als een rechtstreeks gevolg van de stijgende energieprijzen. Hoewel een degelijke isolatie uiteraard een goede zaak is, gaat dit helaas ten koste van de luchtkwaliteit binnenshuis. Het is dan ook belangrijk dat u dit compenseert door middel van een goede verluchting. Een eerste mogelijkheid daarbij is een natuurlijke ventilatie, door simpelweg de ramen en/of deuren ’s ochtends en ’s avonds te openen. Een andere optie is een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij de binnenhuislucht continu wordt ververst met frissere buitenlucht.

Een goede ventilatie zorgt ervoor dat de vervuilde binnenhuislucht de woning kan verlaten en plaats kan maken voor frissere buitenlucht. De schonere lucht zal de nog aanwezige verontreinigende stoffen verdunnen, waardoor het risico op vochtigheid en condensatie in de woning afneemt.

Vochtigheid: ernstig probleem, eenvoudig te voorkomen

De vochtigheidsgraad van de binnenhuislucht is van tamelijk groot belang. Deze wordt uitgedrukt in procent en staat voor de hoeveelheid waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die aanwezig kan zijn bij eenzelfde temperatuur. Idealiter ligt de vochtigheid van uw binnenhuislucht tussen 40 en 60%. Een te vochtige lucht bevordert de aanwezigheid van mijt en schimmels. In het geval van een te lage vochtigheid (minder dan 25%) kunnen bewoners dan weer gezondheidsproblemen, zoals het uitdrogen van de slijmvliezen of huidirritatie, ondervinden.

Recente studies wezen uit dat maar liefst 45% van de Europese woningen te vochtig is. Niettemin is het binnen de perken houden van de vochtigheid vaak slechts een kwestie van gewoontes: maak vochtige oppervlakten (bijvoorbeeld in de badkamer) steeds droog, gebruik de dampkap tijdens het koken, plaats deksels op uw kookpotten, laat uw was niet binnenshuis drogen, plaats een luchtontvochtiger …

Externe vervuiling

Binnenhuislucht is, zoals eerder al aangehaald, niets minder dan buitenlucht aangevuld met verontreinigende stoffen binnenshuis. De buitenlucht is op zich echter al sterk verontreinigd door tal van stoffen: koolmonoxide, stikstofoxide, zwavel, zwevende deeltjes, vluchtige organische componenten, ozon en lood. De meerderheid hiervan is afkomstig van de uitlaatgassen van auto’s, fabrieken, verwarmingstoestellen of de productie van elektriciteit.

Binnenshuis liggen vooral menselijke activiteiten (ademen, koken, roken, doe-het-zelf-werk …) en de aanwezigheid van huisdieren aan de basis van de vervuiling.