Abonneevoordeel

Woninganalyses

04 januari 2019
woninganalyse

Woon gezond. Laat je woonklimaat analyseren in onafhankelijke labs, aan extra gunstige voorwaarden.

Woninganalyses

Bepaalde stoffen en organismen in je woning kunnen aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. In samenwerking met onafhankelijke laboratoria bieden wij je de mogelijkheid om na te gaan of er schadelijke elementen als radon, asbest, formaldehyde, schimmels en huisstofmijt in je woning aanwezig zijn.  Je krijgt bovendien interessante kortingen op deze analyses:

 • 15 % korting op ASBEST-analyse
 • 15 % korting op FORMALDEHYDE-analyse
 • 15 % korting op SCHIMMELS-analyse
 • 15 % korting op HUISSTOFMIJT-analyse
 

Bestel de analyse van je keuze online of per post.

Je voordelen

15 % korting op ASBEST-analyse

De verkoop van producten op basis van asbest is inmiddels verboden. Maar hoe zit het met de producten die werden verkocht voor het verbod in voege trad, zoals bouwmaterialen? Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van asbest in bouwmaterialen in je woning, bieden wij je een test aan die zekerheid schept.

 • Je betaalt € 50 in plaats van € 60 voor de analyse.
 • Je ontvangt een stevige envelop waarop het adres van het laboratorium vermeld staat dat instaat voor de analyse van het materiaal. De envelop bevat precieze instructies over de manier waarop je het staal moet nemen en een plastic zak om het staal in te stoppen. Je stuurt het staal naar het lab. Wij bezorgen je per post de resultaten en eventueel advies om het probleem aan te pakken.

12 % korting op FORMALDEHYDE-analyse

Een van de meest verbreide verontreinigende stoffen in huis is formaldehyde. Het is afkomstig van meubelen in triplex, knutsel- en onderhoudsproducten, tapijten, gordijnen, cosmetica enz. De stof irriteert neus en ogen. Ze veroorzaakt ook hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

 • Je betaalt € 105 in plaats van € 120 voor de analysekit (radiello).
 • Wij sturen je de kit in een plastic zak die je moet bewaren voor de terugzending. In de zak zit ook een handleiding. Plaats de kit gedurende exact 48 uur op een meubel in de kamer die je wilt laten analyseren. Stop de kit vervolgens weer in de zak en stuur deze naar het lab. De resultaten en praktische raadgevingen worden je binnen 2 maanden bezorgd.

15 % korting op SCHIMMEL-analyse

Schimmelgroei in de woning wijst op een te hoge vochtigheid en een slechte verluchting. Schimmel kan voor gezondheidsproblemen zorgen, onder meer bij zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.

 • Je betaalt € 30 in plaats van € 35 voor de microscopische analysekit.
 • Wij sturen je de kit en de handleiding. Het gaat om microscoopglaasjes met daarop transparante stukken kleefband van ongeveer 3 cm. Plaats de kleefband tegen verdachte plekken om voldoende schimmelsporen op te nemen. Vervolgens stuurt je de glaasjes voor analyse naar het lab in Bergen. De resultaten en praktische raadgevingen worden je binnen 2 maanden bezorgd.

15 % korting op HUISSTOFMIJT-analyse

Huisstofmijt is één van de voornaamste oorzaken van allergie bij de mens. Wij stellen je een manier voor om huisstofmijt in je matras of tapijten op te sporen.

 • Je betaalt € 25 in plaats van € 30 voor de analysekit.
 • Wij sturen je richtlijnen om zelf een staal te nemen en de naam van het lab waarnaar je je stofzuigerzak moet sturen. Binnen 2 maanden mag je dan de analyseresultaten en praktisch advies verwachten.

Gratis tussenkomst van de verzoeningscommissie

Test Aankoop heeft de analyseovereenkomsten opgesteld. De laboratoria verbinden zich ertoe om eventuele geschillen in der minne te regelen.

Laat je woning analyseren tegen gunsttarief

Bestel de gewenste analyse met vermelding van naam, voornaam, abonneenummer, adres en telefoonnummer:

Post: Test Aankoop, Besteldienst, Hollandstraat 13, 1060 Brussel, met de vermelding van de analyse in kwestie
Website: www.testaankoop.be

Wat je verder nog moet weten

 • Je betaalt per overschrijving op de rekening van Test Aankoop nr. BE72 3100 3752 2316 met als mededeling "formaldehydeanalyse", "schimmelanalyse", "huisstofmijtanalyse" of "radonanalyse".
 • De kosten voor de verzending van het staal naar het laboratorium zijn telkens voor jouw rekening.
 • Opgelet: de voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen of lopende acties van de leveranciers.