Internationaal

Internationale samenwerking

Onze nauwe samenwerkingsakkoorden met andere consumentenorganisaties

Onze samenwerkingsakkoorden 

  • Sinds 1987 met de Spaanse OCU

  • Sinds 1989 met het Italiaanse ALTROCONSUMO

  • Sinds 1991 met het Portugese DECO PROTESTE

  • Sinds 2002 met het Braziliaanse PROTESTE

Op groepsniveau zijn wij een organisatie met meer dan 1200 medewerkers.

 

Deze samenwerking creëert verschillende schaalvoordelen. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van bepaalde studies en onderzoeken, kunnen we met de resultaten ervan meer druk uitoefenen op fabrikanten wiens afzetmarkt zich ook niet beperkt tot de nationale grenzen. 

Test Aankoop maakt tevens deel uit van een technisch samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties binnen het kader van ICRT (International Consumer Research & Testing). Op die manier kan de kostprijs van grote tests worden gedrukt.

Daarnaast is Test Aankoop lid van het BEUC (Bureau européen des Unions de Consommateurs). De belangrijkste doelstelling van het BEUC is invloed uitoefenen op het beleid van de Europese Unie in het belang van alle consumenten.

Verder is Test Aankoop ook lid van CI (Consumers International), de instantie die wereldwijd alle consumentenorganisaties overkoepelt. CI bevordert dus de belangenbehartiging van de consumenten over de hele wereld en moedigt de onderlinge hulp tussen de consumentenorganisaties aan.