Information & Services

Project Officer Energy

Functie:

 • Je bent een expert binnen energie, meer bepaald binnen de tak van de hernieuwbare energie. Jij
  werkt testprogramma’s uit voor een vast gamma aan producten zoals chauffagesystemen,
  zonnepanelen, warmtepompen...
 • Je organiseert en volgt onderzoeksprojecten op alsook nationale en internationale
  testprogramma’s. Jij analyseert en evalueert de resultaten die uit deze testen komen en plaatst
  ze vervolgens ook in de Belgische context. Vervolgens selecteer je de pertinente gegevens en
  vergelijkt producten, prijzen, studies...
 • Je voert marktstudies uit en volgt de Belgische energiemarkt van nabij op. Jij garandeert een
  representatieve en correcte selectie van producten en diensten volgens pertinente criteria en
  rekening houdend met de actuele noden van de consument.
 • Je stelt duidelijke rapporten op: de resultaten van onderzoeken worden op een duidelijke en
  gedetailleerde manier weergegeven. Je formuleert duidelijke conclusies en vertrekt vanuit
  invalshoeken relevant voor de consument. Je leest geregeld wetenschappelijke teksten en
  checkt de technische gegevens ervan.
 • In samenwerking met de editorial afdeling vertaal en herschrijf je technische rapporten zodanig
  dat deze verstaanbaar worden voor het brede publiek.
 • Je neemt deel aan specifieke wetenschappelijke studies om, bijvoorbeeld, je kennis rond
  aangepaste regelgeving, zaken in de actualiteit... te blijven onderhouden. Je geeft valabele
  adviezen aan de consument over dringende technische vragen.
 • Dankzij je heldere visie op de ontwikkelingen binnen de energiemarkt, doe je voorstellen en voer
  je consumentenvorderingen om de publieke machten te overtuigen.
 • Je neemt actief deel aan teammeetings. Je deelt geregeld informatie uit met je collega’s uit het
  energie team: je wisselt ideeën uit en draagt bij tot de kennisoverdracht. Je levert pertinente
  input voor onze verschillende kanalen en zorgt er zo voor dat onze informatie online up to date
  blijft. Je helpt mee met het plannen van de te onderzoeken onderwerpen en thema’s.

Profiel:

 • Je hebt een universitair diploma behaald binnen een technisch of wetenschappelijk domein,
  gelinkt aan energie en gebouwen. Je hebt bij voorkeur (een eerste) professionele ervaring
  binnen deze domeinen.
 • Je plaatst de consument centraal binnen jouw onderzoeken en houd rekening met zijn/haar
  noden en interesses.
 • Je analyseert snel en met precisie, je kan zaken op een efficiënte manier samenvatten.
 • Je bent ondernemend en resultaatgericht. Je bent georganiseerd, kan op een zelfstandige
  manier werken en respecteert deadlines.
 • Je bent flexibel en kan makkelijk switchen tussen verschillende projecten.
 • Je onderhoudt regelmatig contacten, zowel intern als extern (met fabrikanten, labo’s...).
 • Je kan jouw standpunt helder en precies uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent
  enthousiast en overtuigend.
 • Je bent een team player en constructief, maar kan ook op een autonome manier werken.
 • Je kan werken met MS Office en Excel. Je bent IT georiënteerd en leert snel werken met nieuwe
  IT tools.
 • Je beheerst het Frans of Nederlands perfect met een goede operationele kennis van de tweede
  nationale taal en het Engels.

Ons aanbod:

 • Een halftijds contract voor onbepaalde duur.
 • Een gevarieerde functie waarbinnen je de mogelijkheid krijgt om je competenties te
  valideren binnen een groep met internationale faam.
 • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met heel wat extralegale voordelen (3 verzekeringen,
  maaltijdcheques, terugbetaling transport...).
 • Een flexibel uurrooster.
 • Een makkelijk te bereiken werkplek (vlakbij het Brussel-Zuid station).

Solliciteer

job@testaankoop.be