BT

Business Technology

Informaticaoplossingen bieden aan de organisatie. Dit laat de organisatie toe om zijn doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke manier te verwezenlijken. 
Plaatsing, onderhoud en beheer van de informatica-infrastructuur.
Steun aan andere departementen in de analyse, keuze, organisatie en de uitvoering van projecten met een IT dimensie.
Uitleg verstrekken van de gegevens en de beschikbare informatie in de organisatie.
Deelnemen aan trainingen van medewerkers op IT niveau.
De garantie van alle beschikbare gegevens electronisch ter beschikking hebben.