Nieuws

Wijn in tijden van corona

07 juli 2020
Nieuwe wijnresultaten

Het nieuwe jaar is voor velen een moment van nieuwe voornemens, maar voor anderen ook een moment om stil te staan en terug te blikken op het voorbije jaar. Hoe was 2019 op het gebied van wijnproductie? Was het een uitzonderlijk en veelbelovend oogstjaar, of eerder één om te vergeten? Wij zochten het voor je uit.

Januari 2020: overzicht van de laatste wijnoogst

Om de testresultaten te bekijken van de Koopwijzer wijn moet je je abonneren op Test Aankoop en bijkomend op onze gids Wegwijs in Wijn. Bel voor meer informatie naar onze abonnementendienst:

02 542 32 00

Gemiddelde wijnproductie in 2019

Naar jaarlijkse traditie heeft het OIV (“Organisation Internationale de la Vigne et du Vin”; een intergouvernementele organisatie bestaande uit 47 lidstaten) eind oktober de eerste ramingen voor de wereldproductie van wijn in 2019 gepresenteerd. In afwachting van de exacte cijfers, die over enkele maanden zullen gepubliceerd worden, kan men op basis van de verzamelde voorlopige statistieken een vrij correcte schatting geven van de wijnproductiecijfers in 28 landen, die samen 85 % van de wereldproductie vertegenwoordigen. Uit analyse van de voorgaande jaren blijkt dat de werkelijke aantallen niet noemenswaardig afwijken van de schattingen.

Na een door slechte weersomstandigheden historisch lage oogst in 2017 en een uitzonderlijk wijnoogstjaar 2018, ligt de wereldproductie van wijn (met uitzondering van sappen en most) in 2019 – geschat op ongeveer 263 miljoen hectoliter (mhl) – terug dichter bij het gemiddelde niveau van de voorgaande jaren. Hoewel de totale productie dus met zo’n 10 % (30 mhl of ongeveer 4 miljard flessen) daalt in vergelijking met 2018, is het productieniveau in overeenstemming met de gemiddelde cijfers tijdens de periode 2007-2016. Na twee opeenvolgende jaren die als zeer ‘volatiel’ kunnen worden gedefinieerd, komt de wijnproductie dit jaar dus weer dichter tot bij het gemiddeld niveau.

Noordelijk halfrond

Lagere oogst in belangrijkste Europese wijnlanden

In de Europese Unie hebben ongunstige weersomstandigheden – van vorst tot droogte - aanzienlijke gevolgen gehad voor het oogstvolume in 2019. Deze bedraagt naar schatting 156 mhl (60 % van de wereldproductie) en is een sterke daling van 15 % (26,7 mhl) tegenover het weliswaar uitzonderlijke wijnoogstjaar 2018. Vergeleken met 2018, is er een daling waar te nemen in Italië (46,6 mhl; minus 15 %), in Frankrijk (41,9 mhl; minus 15 %) en in Spanje (34,3 mhl; minus 24 %). De productie ligt zelfs lager dan het vijfjarig gemiddelde (4 % lager in Italië, 7 % in Frankrijk en zelfs 12 % in Spanje) in deze belangrijkste wijnproducerende EU-landen, die 80 % van de wijnproductie in de EU voor hun rekening nemen.

Deze dalingen kunnen voornamelijk worden verklaard door de mindere weersomstandigheden. Een ongewoon koel en wisselvallig voorjaar vertraagde het groeiseizoen en beïnvloedde de omvang van de oogst. De bijzonder hete, droge zomermaanden gekenmerkt met enkele hittegolven hebben ook hun rol gespeeld. De Franse wijnproductie bijvoorbeeld zal naar alle waarschijnlijkheid de laagste zijn sinds 2012, gezien de Franse wijngaarden te lijden hebben gehad onder voorjaarsvorst, droogte en hagel, gevolgd door een recordhittegolf in juni. De productie van Champagne alleen al wordt geschat op een daling van 17 %. Spanje, het land met de grootste oppervlakte aan wijngaarden, kende ook periodes van broeierige hitte en uitzonderlijk hevige regenval in september. Italië kende over het algemeen een koele, natte en late lente.

Naast deze drie traditionele wijnlanden, wordt er ook voor andere EU-landen zoals Duitsland (9,0 mhl; minus 12 %), Roemenië (4,9 mhl; minus 4 %), Hongarije (3,2 mhl; minus 6 %) en Oostenrijk (2,6 mhl; minus 4 %) een daling voorspeld tegenover 2018, maar is het productieniveau nog in lijn met of zelfs hoger dan de voorgaande jaren. In Griekenland blijft de productie verder dalen tot 2,0 mhl. Portugal (6,7 mhl; plus 10 %) is het enige EU-land met een hogere wijnproductie dan vorig jaar. Het land herstelt van een slecht oogstjaar in 2018, veroorzaakt door een uitbraak van schimmelaantasting van de wijnstokken met valse meeldauw.

Buiten de EU blijkt de wijnproductie in 2019 in Rusland (6,0 mhl; plus 7 %) en Georgië (1,8 mhl; plus 1 %) bovengemiddeld, terwijl de wijnoogst in Zwitserland (1,1 mhl; minus 6 %) lager is dan vorig jaar, maar hoger blijft dan het laatste vijfjarig gemiddelde.

Stabiele productie in de VS

De Verenigde Staten, die instaan voor ongeveer 12% van de productie op het noordelijk halfrond, registreren voor het vierde jaar op rij een hoog productieniveau met een voorlopige schatting van 23,6 mhl (minus 1 % tegenover 2018). Daarmee bevestigt het zijn positie als vierde grootste wijnproducent ter wereld.

Zuidelijk halfrond

Voor het zuidelijk halfrond zijn de oogstcijfers van 2019 (54 mhl; ongeveer 20% van de wereldwijde wijnproductie) meer nauwkeurig dan voor het noordelijk halfrond, gezien het verschil in jaargetijden en tijdstip van oogst (normaal tussen februari en april). De schattingen lijken dit jaar op één of andere manier op die van het noordelijk halfrond, met een wijnoogst die lager is dan het jaar ervoor, maar over het algemeen wel in lijn is met de productie van het vijfjarig gemiddelde. Op het zuidelijk halfrond werden de oogsten minder ongunstig beïnvloed door het weer.

Zuid-Amerika is de regio op het zuidelijk halfrond die de scherpste daling registreert tegenover de erg hoge productiecijfers van 2018. In Argentinië bijvoorbeeld bedraagt de wijnproductie 13,0 mhl (minus 10 %). Ook Chili (11,9 mhl; minus 7 %) doet het een stuk minder goed dan het uitzonderlijke 2018, maar blijft nog ruimschoots (8 %) boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Brazilië blijft stabiel met een geschatte wijnproductie van 2,9 mhl, hetgeen 11 % hoger is dan het vijfjarig gemiddelde.

In Zuid-Afrika, waar de droogte de oogst aanzienlijk heeft beïnvloed, wordt de wijnproductie geschat op 9,7 mhl. De oogst zit, voor het tweede jaar op rij, op een lager niveau dan het gemiddelde productievolume (minus 9 % ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde), en is één van de laagste sinds 2005. Australië registreert een lichte daling (12,5 mhl; minus 3 %) van het wijnproductievolume, maar de oogst ligt over het geheel genomen in lijn met het 5-jaarsgemiddelde, ondanks een zeer droge winter in veel regio's. De Nieuw-Zeelandse productie bleef voor het vierde jaar op rij stabiel met een cijfer van bijna 3,0 mhl.

Wordt 2020 een jaar met goede wijnen?

Kwantiteit zegt gelukkig niet altijd iets over de kwaliteit. Het is te vroeg om reeds te beweren dat het ‘gemiddelde’ oogstjaar 2019 ook tot een ‘gemiddeld’ wijnjaar zal leiden. Een minder oogstjaar, met een iets lagere opbrengst, wil nog niet zeggen dat de wijnen effectief van mindere kwaliteit zullen zijn.

Na het goede oogstjaar 2018, zal het wereldwijde wijnaanbod in de loop van het komende jaar misschien lichtjes dalen. Aan de vraagzijde wordt echter ook verwacht dat het volume van de wijnconsumptie in 2020 licht zal dalen, en dat het aanbod op de wereldmarkt naar verwachting nog steeds lichtjes groter zal zijn dan de vraag. Het valt dus nog te bezien hoe de wijnprijzen zullen evolueren. Het is mogelijk dat wijnboeren nog verder teren op de goede oogst van 2018, en hun wijnen dus niet duurder zullen aanprijzen.

Factor klimaatverandering

Wat wel vaststaat is dat de klimaatopwarming steeds meer een bepalende factor zal zijn voor de wijnproductie, en de wijnbouw in sommige gebieden onder druk zet. Door de stijgende temperaturen, hittegolven, langdurige droogte en wisselende weersomstandigheden wordt het op sommige plekken steeds moeilijker om druiven op de juiste manier te laten groeien. Andere gebieden, waar voorheen geen gunstige omstandigheden voor wijnbouw voorhanden waren, profiteren er mogelijk dan wél weer van in de toekomst. In deze tijden van klimaatopwarming staan wijnboeren voor een grote uitdaging.

Resultaten van geteste wijnen uit 2019