Nieuws

Nieuw getest: rode wijnen uit de Balkan en Marokko

07 oktober 2019
Elzas witte wijnen

07 oktober 2019
Het nieuwe jaar is voor velen een moment van nieuwe voornemens, maar voor anderen ook een moment om stil te staan en terug te blikken op het voorbije jaar. Hoe was 2018 op het gebied van wijn? Was het een uitzonderlijk en veelbelovend oogstjaar, of eerder één om te vergeten? Wij zochten het voor je uit.

Januari 2019: overzicht van de laatste wijnoogst

In afwachting van de exacte cijfers, die over enkele maanden zullen gepubliceerd worden, kan er op basis van de verzamelde voorlopige statistieken een vrij correcte schatting gegeven worden van de wijnproductiecijfers van 2018. Uit analyse van de voorgaande jaren blijkt dat de werkelijke aantallen niet noemenswaardig afwijken van de schattingen.

Hoge wijnproductie in 2018

Volgens het OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, een intergouvernementele organisatie bestaande uit 47 lidstaten) steeg de geschatte wijnproductie in 2018 tot op één van de hoogste niveaus sinds 2000, namelijk 282 miljoen hectoliter (mhl).

De opbrengt in 2017 was historisch slecht, met de laagste wijnoogst van de voorbije 60 jaar. Dat kwam door de extreme weersomstandigheden in Europa, zoals de late voorjaarsvorst en de zomerse hittegolf. Vorig jaar steeg de wereldwijnproductie echter opnieuw met 12 % (of 31 mhl) , wat overeenkomt met ongeveer 4,1 miljard flessen!

Dit valt deels te verklaren door de betere weersomstandigheden (zachte winter, natte lente en zonnige droge zomer) in de belangrijkste wijnproducerende landen ten opzichte van 2017. Door het uitzonderlijk warme en zonnige weer begon de wijnoogst in het noordelijk halfrond (Europa en de VS) bovendien nog nooit zo vroeg als dit jaar. Een voordeel van vroege rijping en oogst is dat er minder kans is dat de wijnstokken nog aan slecht najaarsweer worden blootgesteld.

Bovengemiddeld Europa

In de Europese Unie lag het oogstvolume (168,4 mhl) naar schatting liefst 19 % hoger dan in het voorgaande jaar (141,1 mhl). In de belangrijkste Europese wijnproducerende landen zijn de schattingen voor de oogst van 2018 een stuk hoger dan die van het jaar daarvoor. De wijnwereld herstelt zich dus van het mindere jaar 2017.

In Italië, sinds 2015 de grootste wijnproducent ter wereld, steeg de productie met 14 % tot een productie van 48,5 mhl, wat terug in lijn is met het vijfjarig gemiddelde. Ook in Frankrijk (46,4 mhl; +27 %) en Spanje (40,9 mhl; +26 %) werden zeer hoge productieniveaus bereikt, nog hoger dan het vijfjarig gemiddelde. 

Naast deze drie traditionele wijnlanden, voorspelden ook Duitsland (9,8 mhl; hoogste niveau in 10 jaar), Roemenië (5,2 mhl; hoogste niveau in vijf jaar), Hongarije (3,4 mhl) en Oostenrijk (3,0 mhl) oogsten boven hun vijfjarig gemiddelde. 

Portugal (5,3 mhl) en Griekenland waren de enige landen die een oogstdaling van hun productie zagen in vergelijking met 2017. In Portugal (5,3 mhl) zorgden de weersomstandigheden voor een snelle uitbraak van schimmelaantasting van de wijnstokken met valse meeldauw. Hierdoor beginnen bladeren te verschrompelen en druiven te verdrogen. Er viel aldus een daling van 22 % te noteren tot op het laagste niveau van de afgelopen zes jaar. In Griekenland (2,2 mhl) blijkt de productie met 15 % te dalen, in lijn met de neerwaartse trend qua wijnproductie sinds 2003.

Stabiele productie in de Nieuwe Wereld

In de belangrijkste wijnproducerende gebieden buiten Europa blijkt het productieniveau in 2018 hoger te zijn dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren.

De Verenigde Staten (23,9 mhl) registreerden voor het derde opeenvolgende jaar een stabiele hoge productie, waarmee zijn positie als vierde grootste wijnproducent ter wereld wordt bevestigd. 

Voor het zuidelijk halfrond zijn de oogstcijfers van 2018 al bekend, gezien het verschil in jaargetijden en tijdstip van oogst (tussen februari en april). De productieniveaus in Zuid-Amerika waren erg hoog: in Argentinië steeg de wijnoogst na twee slechte jaren terug met 23 % (14,5 mhl), in Chili werd er een stijging van 36 % waargenomen (12,9 mhl), terwijl ook Brazilië (3,0 mhl) een relatief hoog – maar iets lager dan in 2017 –  niveau bereikte.

In Zuid-Afrika had de droogte een aanzienlijke impact op de productie van 2018 (9,5 mhl), met een afname van 12 % vergeleken met 2017 het laagste productieniveau sinds 2012. De Australische wijnproductie (12,5 mhl) zag een daling met 9 % in vergelijking met de omvangrijke oogsten van de voorbije twee jaar, maar bleef boven zijn vijfjarig gemiddelde, en de oogst in Nieuw-Zeeland (3,0 mhl) bleef stabiel op een zeer hoog niveau. 
Wordt 2019 een jaar met goede wijnen?

Kwantiteit zegt nog niets over kwaliteit. Het is te vroeg om al te beweren dat het succesvolle oogstjaar 2018 ook tot een goed en smaakvol wijnjaar 2018 zal leiden. Wat een pluspunt kan zijn, is dat de droge zomerperiode er voor gezorgd heeft dat de wijnranken meer “moeite” moesten doen om de druiven te voorzien van water en voedingsstoffen. Dit kan leiden tot kwaliteitsvolle wijnen. Maar best nog even afwachten.

Een groter aanbod doet niet automatisch de prijs zakken. Het is geen garantie dat het fantastische oogstjaar zal leiden tot een algemene prijsdaling van de wijnen. Het is mogelijk dat wijnboeren de slechte oogst van 2017 financieel nog trachten te compenseren, en hun wijnen dus niet goedkoper zullen aanprijzen.

Het valt te zien of het succes van 2018 zich zal doortrekken naar de volgende oogstjaren. Wat wel vaststaat is dat de klimaatopwarming (extreme weersomstandigheden en een stijgende gemiddelde temperatuur) een bepalende factor zal blijven voor de wijnproductie.

Resultaten van geteste wijnen uit 2018

Om de testresultaten te bekijken van de Koopwijzer wijn moet je je abonneren op Test Aankoop en bijkomend op onze gids Wegwijs in Wijn. Bel voor meer informatie naar onze abonnementendienst:

02 542 32 00