Wanneer moet je een arts raadplegen voor een slaapprobleem bij je kind?

Slaapproblemen kunnen een forse impact hebben op het functioneren van je kind overdag. In heel wat gevallen volstaan het toepassen van enkele slaaptips en een goede slaaphygiëne om de problemen te verhelpen. Soms is er echter medische hulp vereist.

19 maart 2021
Slaap bij kinderen

Raadpleeg je huisarts of specialist als:

  • je kind elke nacht luid snurkt;
  • je kind ’s nachts naar adem lijkt te happen of even stopt met ademen;
  • je kind overdag moe blijft ondanks een goede slaaphygiëne;
  • je kind een medisch probleem, ontwikkelingsprobleem of een psychiatrische diagnose heeft die bijkomende opvoedingsmoeilijkheden met zich meebrengt;
  • het slaappatroon van je kind niet verandert nadat je minstens twee weken de tips om het slaapgedrag te veranderen strikt toepaste.

Met het oog op een snelle en correcte diagnose, bereid je het gesprek met je arts het best voor door een slaapdagboek bij te houden. Dat zal je arts helpen om te bepalen of het om iets onschuldig gaat of er sprake is van een echte slaapstoornis. In het laatste geval zal hij je doorverwijzen voor verder specialistisch onderzoek.