Slapen we slechter door corona?

Corona brengt helaas niet enkel de gekende symptomen zoals hoest, koorts en ademhalingsproblemen met zich mee. Ook onze slaap wordt er flink door verstoord, zelfs bij wie gespaard blijft van een besmetting. Uit onderzoek blijkt dat zowat 1 op de 3 Belgen momenteel met matige tot ernstige slapeloosheidsklachten kampt.

19 maart 2021
Beïnvloedende factoren
Corona houdt ons uit onze slaap. Een internationale bevraging rond slaap van de Vrije Universiteit Brussel en het Slaaplaboratorium van het Brusselse Brugmann ziekenhuis wees vorig jaar al uit dat de eerste lockdown een negatieve invloed had op onze slaap. Er werden driemaal meer slapeloosheidsklachten gerapporteerd dan in normale tijden. De onderzoekers zetten daarop een vervolgonderzoek op, specifiek in België. De resultaten van dit vervolgonderzoek, waaraan 3.224 mensen deelnamen, maken duidelijk dat de slapeloosheidsklachten in stijgende lijn blijven gaan. Tijdens de tweede lockdown nam het aantal landgenoten met matige tot ernstige slapeloosheidsklachten toe tot 29 %, wat neerkomt op een verviervoudiging ten opzichte van de periode voor corona.

Wat opvalt is dat we tijdens de tweede lockdown later gaan slapen en ook later opstaan. We slapen in totaal ook minder, omdat we meer tijd nodig hebben om de slaap te vatten, moeilijker doorslapen en sneller wakker worden. We zijn over het algemeen ook minder tevreden over onze slaap en hebben geregeld nare dromen. Deelnemers gaven ook aan overdag slaperiger te zijn en meer nood te hebben aan mentale en fysieke rust.

Niet alleen de angst om zelf besmet te geraken houdt ons uit onze slaap, de coronamaatregelen en de onzekerheid, stress en neerslachtige gevoelens die daarmee gepaard kunnen gaan, spelen volgens de onderzoekers een nog grotere rol. Bovendien kunnen tijdens de lockdown bepaalde activiteiten het in slaap vallen en de slaapduur beïnvloeden zoals bijvoorbeeld een verminderde fysieke activiteit, verhoogde schermtijd, verminderde blootstelling aan daglicht (vooral in de winter) en een verstoring van de routine van opstaan-slapen. Ook de zogenaamde “huidhonger” zou een factor kunnen zijn.

Uit de 5e COVID-enquête van Sciensano – uitgevoerd in december 2020 bij zo’n 30.000 deelnemers - bleek zelfs 73 % van de ondervraagden aan te geven een verstoorde slaap te ondervinden (moeilijk in slaap vallen, onrustige nacht, te vroeg wakker worden), ongeveer hetzelfde percentage als tijdens de vorige bevragingen van juni en september 2020. Meer landgenoten bleken ook hun toevlucht te zoeken tot slaapmiddelen: 21% gaf aan slaap- of kalmeringsmiddelen te gebruiken, bij 42% van hen startte het gebruik ervan tijdens de coronacrisis of nam het toe. Bij jongeren tussen 18 en 24 jaar die slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken, gaf zelfs driekwart aan dat hun gebruik sinds de coronacrisis is begonnen of toegenomen.

Maak je je ook zorgen over je slaap? Blijf er niet mee zitten en praat erover met je arts.