• Home
 • Groepsvordering Ryanair

Groepsvordering Ryanair

Getroffen door stakingen van Ryanair in de zomer van 2018? Schrijf je in en blijf op de hoogte van onze actie.

1339 personen ingeschreven

Hulp nodig?

02 892 37 22

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u.

We starten een groepsvordering tegen Ryanair

*Have you been affected by one or several Ryanair strikes during the 2018 summer and do you want us to help you in English? Please call us on +32 2 892 37 22

Op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018 staakte Ryanair waardoor duizenden reizigers in de steek werden gelaten. Na overlegmomenten met Ryanair en enkele kleinere juridische stappen, vinden we dat die reizigers nog steeds aan hun lot overgelaten worden

Daarom starten wij met een groepsvordering zodat we alle getroffen passagiers kunnen vertegenwoordigen. Op die manier willen we de rechten van de passagiers beschermen en willen we voor hen zo snel mogelijk een vergoeding bekomen. 

Ben jij getroffen door de één van de stakingsdagen en wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je gratis in en we houden je op de hoogte over de voortgang van onze actie.

Heb je een vraag? Bekijk de meest gestelde vragen of bel ons op 02 892 37 22

Veelgestelde vragen

1. Wat is het probleem ?

In de zomer van 2018 en specifiek op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september staakte Ryanair. Hierdoor waren er tal van annuleringen en vertragingen van vluchten. De getroffen passagiers werden onvoldoende op voorhand geïnformeerd.

In november 2018 werd er met Ryanair geprobeerd om tot een akkoord te komen maar de maatschappij weigerde om de passagiers schadeloos te stellen.

Vervolgens zijn wij gestart met ongeveer 50 ‘Small claims’ procedures (kleine consumentengeschillen) die eind augustus 2018 werden ingeleid in het vredegerecht van Zaventem en Charleroi. In de veronderstelling dat deze procedure binnen slecht enkele maanden afgehandeld zou worden, heeft dit echter nog steeds niet geleid tot een vonnis.

 

2. Waarom start Test Aankoop een groepsvordering?

Wij vonden het noodzakelijk om van strategie te veranderen want de "small claims" procedures zijn tijdrovend en brengen kosten met zich mee. Nog belangrijker is om dringend te reageren om zo de verjaring na één jaar tegen te gaan waardoor gedupeerde reizigers nog na 25 juli 2019 (exact één jaar na de eerste stakingsdag) nog verdedigd kunnen worden. Dankzij een groepsvordering kunnen we alle getroffen passagiers samenbrengen en ook dusdanig vertegenwoordigen.

3. Wat is het doel van de groepsvordering?

Niet alleen veroorzaakten de stakingen van Ryanair annuleringen en vertragingen, ook vinden we dat de maatschappij zich niet heeft bekommerd over de getroffen reizigers. Daarom eisen we dat Ryanair alle passagiers die werden getroffen door annuleringen en vertragingen in de zomer van 2018 worden schadeloos gesteld.

Opgelet, onze actie houdt geen rekening met bijkomende verzoeken met een meer individueel karakter (zoals bv. de terugbetaling van een concertticket als gevolg van het niet kunnen bijwonen door de annulering van de vlucht).

4. Welke stakingsdagen worden door de groepsvordering geviseerd?

Met onze groepsvordering willen we de getroffen reizigers verdedigen van de volgende stakingsdagen door Ryanair:

 • 25 juli 2018
 • 26 juli 2018
 • 10 augustus 2018
 • 28 september 2018
 

5. Wie vertegenwoordigt Test Aankoop en binnen welke termijn ?

We willen alle passagiers vertegenwoordigen die werden getroffen door de interne stakingen bij Ryanair tijdens de zomer van 2018 voor vluchten van en naar België.

Op dit ogenblik is er nog geen einddatum om zich in te schrijven op de groepsvordering. In een volgende fase legt de rechter een einddatum vast en beslist over de procedure:

 1. Opt-in: je hebt een bepaalde periode de tijd om uitdrukkelijk te kiezen of je deel wilt uitmaken van de groep van getroffen passagiers
 2. Opt-out: je maakt sowieso deel uit van de groep van de getroffen passagiers tenzij je uitdrukkelijk vraagt om niet langer deel te nemen.

Als je inschrijft op ons inschrijvingsformulier op deze pagina, houden wij je op de hoogte wanneer je je keuze moet opgeven en hoe wij je hierin kunnen bijstaan. 

6. Welk hof zal bevoegd zijn voor de opvolging van de groepsvordering?

Wij zullen onze groepsvordering voorleggen aan de ondernemingsrechtbank in Brussel.

7. Wat zijn de volgende stappen ?

Op 11 juli dienen we het verzoek in tot groepsvordering.

Later dit jaar of begin 2020 wordt de ontvankelijkheid van onze groepsvordering bepaald. Het is onmogelijk om nu een precieze datum te bepalen want hangt af van het verloop van de gerechtelijke procedure en de beslissing van de rechter.

Vanaf half 2020 of later vindt de onderhandelingsfase plaats om indien nodig een overeenkomst te bepalen. Vervolgens volgt de goedkeuringsfase van de overeenkomst of stappen we over tot een procedure ten gronde. Uiteindelijk volgt er een finale beslissing.

Als je inschrijft op ons inschrijvingsformulier op deze pagina, houden wij je op de hoogte over de meest actuele ontwikkelingen van onze groepsvordering.

8. Is deelname aan de groepsvordering gratis?

Ja, dit is volledig kosteloos, ongeacht de uitkomst van het geschil.

9. Wat moet ik doen als Test Aankoop mijn dossier reeds in handen heeft genomen?

Op dit ogenblik maak je automatisch deel uit van onze groepsvordering. Dit geldt ook voor alle andere getroffen passagiers van de geannuleerde vluchten van 25 et 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018.

Wanneer de rechtbank een uitspraak doet over de ontvankelijkheid van onze groepsvordering, dan zal die ook een termijn voorstellen waarbinnen je moet kiezen voor:

 1. Opt-in: je hebt een bepaalde periode de tijd om uitdrukkelijk te kiezen of je deel wilt uitmaken van de groep van getroffen passagiers of;
 2. Opt-out: je maakt sowieso deel uit van de groep van de getroffen passagiers tenzij je uitdrukkelijk vraagt om niet langer deel te nemen.

Als je inschrijft op ons inschrijvingsformulier op deze pagina, houden wij je op de hoogte wanneer je je keuze moet opgeven en hoe wij je hierin kunnen bijstaan. 

 

10. Hoe kan ik op de hoogte blijven van het verloop van de groepsvordering?

Om op de hoogte te blijven van het verloop van onze groepsvordering, volstaat het om je in te schrijven via het formulier op deze pagina.
 

11. Kan ik zelf stappen ondernemen?

 Nee, voorlopig kun je niets ondernemen. 

Zodra onze groepsvordering ontvankelijk verklaard wordt, beslist de rechter over een beslissingstermijn en over welke procedure er gevolgd wordt. Op dat moment zul je moeten kiezen tussen:

 1. Opt-in: je hebt een bepaalde periode de tijd om uitdrukkelijk te kiezen of je deel wilt uitmaken van de groep van getroffen passagiers of;
 2. Opt-out: je maakt sowieso deel uit van de groep van de getroffen passagiers tenzij je uitdrukkelijk vraagt om niet langer deel te nemen.

Als je inschrijft op ons inschrijvingsformulier op deze pagina, houden wij je op de hoogte wanneer je je keuze moet opgeven en hoe wij je hierin kunnen bijstaan. 

Tijdslijn stakingen Ryanair

25 juli 2018

Stakingen Ryanair

4

Eerste juridische stappen

4

Groepsvordering tegen Ryanair

4