Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Institutioneel

Verantwoordelijke uitgever

1 mei 2019

Verbruikersunie Test Aankoop CV (coöperatieve vennootschap)
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Nummer van de onderneming: BE 0425.989.356

Bankrekening: BE70 4300 7383 0125