Nieuws

De toekomst van het spoor is in gevaar!

26 november 2021

Samen met reizigersverenigingen Navetteurs.be en TreinTramBus maken wij ons zorgen over de toekomst van onze spoorwegen. De nodige middelen ontbreken om een kwaliteitsvolle dienst voor de reizigers en aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel te garanderen.

We luiden de alarmbel over de toekomst van onze spoorwegen en de voorwaarden die zowel aan de reizigers als aan het personeel worden opgelegd. Ondanks de toezeggingen in de algemene beleidsverklaring en de noodzaak om inspanningen voor zowel het klimaat als milieuvriendelijke mobiliteit aan te moedigen, lijkt de federale overheid immers niet voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de dagelijkse werking van NMBS en Infrabel.

Na talrijke getuigenissen van reizigers te hebben ontvangen, maar ook informele contacten met het spoorwegpersoneel in het algemeen, maken wij ons grote zorgen over de toekomst. Sommige gedeelten van het net zijn niet goed onderhouden en beginnen een risico te vormen voor de kwaliteit van het aanbod, maar ook voor de veiligheid van de reizigers en het personeel. De beloftes dat er tot 2024 – het einde van de huidige legislatuur - geen lijnen zullen worden gesloten, volstaan niet.

De federale regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en de daad bij het woord voegen

We ontvangen regelmatig getuigenissen van reizigers die zich zorgen maken over het feit dat zij opeen gepropt zitten in treinen met een beperkte capaciteit. Dit is onder meer het gevolg van het veelvuldig uitvallen van treinen. Zo schrapt de NMBS vanaf maandag 6 december elke dag 120 treinen door corona bij werknemers.

Deze steeds frequentere situaties verhogen volgens sommige reizigers het risico op besmetting. Wij kunnen niet aanvaarden dat reizigers en personeel met dergelijke situaties worden geconfronteerd.

Verder overweegt de NMBS, volgens goed ingelichte bronnen, de definitieve afschaffing van enkele P-treinen bij gebrek aan financiële middelen en personeel, terwijl minister Gilkinet in december net een verhoging van het aantal treinen met 2 tot 3 % per jaar heeft aangekondigd.

We doen dan ook een dringend beroep op de federale regering om haar plannen te herzien en aan de NMBS en Infrabel de menselijke, materiële en financiële middelen ter beschikking te stellen die zij nodig hebben.