Nieuws

Vermijd hoge concentraties van fijn stof

25 november 2015
concentration particules fines

Een fietser te midden van het drukke stadsverkeer inhaleert te veel roet. De metingen die we hebben uitgevoerd in Antwerpen, Brussel en Luik tonen op bepaalde plaatsen hogere concentraties. We pleiten dan ook voor het instellen van specifieke limietwaarden voor de uiterst schadelijke zwarte koolstof.

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt roet (zwarte koolstof) als de beste indicator voor vervuiling veroorzaakt door het verkeer. Het behoort tot het zogenaamde fijn stof met een diameter van 2,5 micrometer (PM 2,5), dat we dagelijks inademen.

We weten dat dit op de lange termijn niet alleen kan leiden tot chronische ontstekingen van de luchtwegen, maar ook tot een verminderde longfunctie, longontstekingen, hart- en vaatziekten en longkanker.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor het inademen van roet. Zo kan de ontwikkeling van hun longen worden verstoord en lopen ze risico op bronchitis, chronische hoest en astma. Geschat wordt dat de fijne partikels in België verantwoordelijk zijn voor 10 000 vroegtijdige overlijdens.

Hogere roetconcentraties in stadscanyons

We wilden weten hoeveel zwarte koolstof een sterk blootgestelde groep, zoals fietsers te midden van het drukke stadsverkeer, inhaleert. Om dat te meten kregen onze testfietsers een mobiel meettoestel en legden ze tijdens de ochtend- en de avondspits twintig keer een vastgelegd traject van tien kilometer in Antwerpen, Brussel en Luik af.

Uit de meetresultaten blijkt overduidelijk dat de piekconcentraties zich voordoen in de zogenaamde stadscanyons, straten met hoogbouw aan weerszijden waar het fijn stof als het ware wordt ingesloten. Ook in tunnels en onder lange bruggen is dat het geval.

De vervuiling is het ergst op plaatsen waar de fietser tussen het gemotoriseerde verkeer moet laveren. Lichten op kruispunten en verkeersremmers zoals vernauwingen en drempels trakteren de fietser dan weer op een extra dosis roetdeeltjes omdat de roetuitstoot ook toeneemt wanneer chauffeurs na een vertraging terug gas moeten geven.

Ons advies aan fietsers

Op een fietsstrook rijden die van de rijbaan is afgescheiden door een parkeerstrook of een groene buffer, levert al een merkelijke verbetering op, net zoals fietsen tegen de verkeersstroom in.

We raden fietsers dan ook aan om niet de kortste, maar de schoonste weg te kiezen. Het is zaak zo veel mogelijk weg te blijven van drukke verkeersassen die aan weerszijden nauw omsloten zijn door hoge gebouwen en verder afstand te houden van het autoverkeer. Als u in de mate van het mogelijke de roethaarden vermijdt, blijven de gezondheidsvoordelen van fietsen immers ruim doorwegen.

Limietwaarde voor zwarte koolstof

De grenswaarden op jaarbasis die de Europese Unie heeft vastgelegd voor PM 10 en PM 2,5 zijn minder streng dan die van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor ons volstaan ze dan ook niet.

In afwachting van een noodzakelijke aanpassing op Europees niveau, vragen wij aan de bevoegde ministers van Leefmilieu om specifieke limietwaarden in te stellen voor de uiterst schadelijke zwarte koolstof.