Dossier

Het abc van de verplichte autoverzekering

18 december 2014
abc autoverzekering

18 december 2014

Iedere auto die de weg op gaat, moet verzekerd zijn. Dat is wettelijk verplicht. Het gaat om de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ook kortweg BA genoemd. Die vergoedt de schade die met de auto aan anderen wordt berokkend als de verzekeringnemer in fout was.

Op zoek naar het interessantste contract inzake BA-autoverzekering?

Vergelijk en kies!

Modelovereenkomst als minimum voor de BA

Op zich bieden alle contracten een hoge kwaliteit van de burgerlijke-aansprakelijkheidsdekking. Dat komt omdat de dekking van de BA-contracten voornamelijk wordt geregeld door een wettelijk verplichte modelovereenkomst.

De aansprakelijkheidsdekking geldt in vrijwel heel Europa en in het Middellandse Zeegebied. Veel verzekeraars sommen echter niet alle verzekerde landen in het contract op, maar verwijzen gewoon naar het groene verzekeringsbewijs dat u aan boord van uw auto moet hebben. Lees dit document bij twijfel na.

Hulp na een ongeval

Op één uitzondering na, bieden alle verzekeraars u hulp bij het takelen wanneer uw auto niet meer verder kan rijden na een ongeval in België (bij sommige verzekeraars mag het ook een stukje in het buitenland zijn, bv. tot 30 km en meer over de grens). Vaak moet u hiervoor wel eerst de verzekeraar contacteren.

Bij de meeste verzekeraars kunt u ook op een of andere manier een vervangwagen krijgen wanneer uw auto niet meer kan rijden na een ongeval in België (of bij sommige ook net over de grens).

Als u een omniumdekking (volledige of gedeeltelijke) toevoegt aan uw BA autoverzekering geniet u meestal wel een ruimere dienstverlening.

Franchise voor jonge bestuurders

Bij zowat alle verzekeraars moet u tussen 150 en 1 200 euro aan franchise betalen als u uw wagen zou uitlenen aan een jongere die nooit is aangegeven bij uw verzekeraar en die een ongeval zou veroorzaken.

Elke verzekeraar heeft zijn eigen tarief en zijn eigen bonus-malusstelsel

Om de premie van de verzekerde te bepalen, hanteren de verzekeraars uiteenlopende criteria: de leeftijd van de voornaamste bestuurder en hoe lang hij al over een rijbewijs beschikt, zijn schadeverleden, zijn woonplaats, het gebruik dat hij van zijn auto maakt (louter privé of ook professioneel), het vermogen van de motor, soms ook de ouderdom van de auto, het beroep van de bestuurder of zelfs het feit of hij een woning bezit. 
In de loop van uw contract bepaalt de bonus-malusschaal hoe uw premie evolueert. Vóór 2004 bestond daarvoor in België een eenvormig stelsel. Onder druk van de Europese Commissie werd dat echter afgeschaft. Nu heeft elke verzekeraar zijn eigen stelsel. De huidige stelsels van de verzekeraars zitten ingewikkeld in elkaar, zodat de consument moeilijk kan vergelijken. Daarom vragen wij om opnieuw een eenvormig bonus-malusstelsel in te voeren.

Uiteenlopende premie-evolutie

Bij een gelijke aanvangspremie kiest u beter voor een contract waar de premie nog kan dalen (als u schadevrij rijdt) en ze liefst zo weinig mogelijk zal stijgen (na bv. een of meer schadegevallen). Informeer hiernaar bij de verzekeraars.

Maar niet alleen schadegevallen beïnvloeden de evolutie van de premie. Ze stijgt vaker door – minder voorspelbare maar daarom niet minder frequente – tariefverhogingen die meer te maken hebben met de rentabiliteit van de verzekeringsproducten. Die verhogingen komen dan boven op de premie-evolutie die rechtstreeks in verband staat met de eventuele ongevallen. Als consument moet u dus met tal van elementen rekening houden.

Geen dekking voor de bestuurder

Wanneer u als enige bestuurder bij een ongeval betrokken bent of u in de fout bent gegaan, is uw lichamelijke schade (letsels) doorgaans niet gedekt door de BA-autoverzekering. U zult uw kosten slechts gedeeltelijk terugkrijgen van het ziekenfonds, tenzij u een bestuurdersdekking had genomen. 
Wie als bob het stuur van andermans wagen overneemt, moet zich hiervan bewust zijn.

Geen dekking voor schade aan de eigen auto

Wie een nieuwe auto koopt, neemt naast de BA-autoverzekering vaak ook tijdelijk een omniumverzekering. Want als de eigen auto beschadigd raakt in een ongeval waar men zelf schuld aan heeft, zal men voor die schade zelf moeten opdraaien wanneer men alleen over de wettelijk verplichte verzekering beschikt. Dat kan financieel dus heel zwaar wegen voor wie de auto nog aan het afbetalen is.
Het basisprincipe van een omnium is dat elke beschadiging aan de eigen auto wordt vergoed. En dat niet alleen in geval van blikschade, maar ook wanneer hij werd gestolen of als er sprake is van een total loss, of van schade veroorzaakt door vandalisme, natuurkrachten (storm, hagel, overstroming …), glasbreuk en brand.

Vergelijk en kies autoverzekeringen!


Afdrukken Versturen via e-mail