Nieuws

Vijf voorstellen om ons verkeer vlot(ter) te trekken

26 april 2017
Voorstellen mobiliteit

Het woon-werkverkeer van de Belg? Dat gebeurt nog steeds grotendeels met koning auto, zo blijkt uit onze grote mobiliteitsenquête. Vooral het comfort geeft hierin de doorslag. Wij doen enkele voorstellen om de files, die door onze autoverslaving ontstaan, een beetje in te korten.

Om te weten te komen hoe de Belg zich van en naar zijn of haar werk verplaatst, hebben we zo’n 1600 mensen ondervraagd over hun pendelgewoontes. Stappen zij elke werkdag in de auto, nemen ze de fiets, gaan ze te voet of gebruiken ze het openbaar vervoer?

Wel comfortabel, niet goedkoper

De auto blijkt het vervoersmiddel bij uitstek, al lopen de redenen uiteen. Zo gaan heel wat mensen er van uit dat de auto sneller is, maar dat geldt enkel als ze zich over een langere afstand moeten verplaatsen. De auto biedt dan weer wel het voordeel dat het gemakkelijker is om onderweg even te stoppen om kinderen af te zetten of op te halen, of om een boodschap te doen.

Wat ook vaak wordt aangehaald, is het comfort. De Belg is nogal gehecht aan zijn cocon met de comfortabele zetel, de eigen muziekkeuze en de privacy, en heeft daar wel wat file voor over.

Wat dan weer niet klopt, is dat de auto goedkoper is dan pakweg het openbaar vervoer, en dat hij veiliger is.

Van telewerk tot mobiliteitsbudget

Om welke (foute) reden dan ook: de Belg blijft verknocht aan zijn wagen. Als we op zoek gaan naar manieren om de files te verminderen, zien we dat vooral flexibele werkuren, een fietsvergoeding en een terugbetaling voor het openbaar vervoer populair zijn. Maar wellicht is er meer nodig. Wij doen vijf voorstellen:

  1. Eén abonnement voor trein, tram, bus en metro. Geen gedoe meer met drie verschillende abonnementen of 10-beurtenkaarten in uw portefeuille!
  2. Een mobiliteitsbudget biedt de werknemer de kans om zelf te beslissen welk vervoersmiddel het best bij hem past op een bepaald moment.
  3. Het pendelfonds kan terug worden uitgebreid naar alle Vlaamse, en misschien wel alle Belgische gemeenten. Dit fonds subsidieert duurzaam woon–werkverkeer, maar sinds begin dit jaar komen enkel bedrijven en organisaties in “filegevoelige” gemeentes in aanmerking voor deze steun.
  4. Er moet worden gewerkt aan een systeem voor het openbaar vervoer om lokale en regionale lijnen beter op elkaar af te stemmen, om te vermijden dat een bus net weg is wanneer een trein met reizigers voor die bus aankomt.
  5. Ten slotte moeten de bevoegde overheden nagaan in hoeverre zij, op hun niveau, echt het verschil kunnen maken op het vlak van mobiliteit. En of we niet moeten nadenken om bepaalde bevoegdheden over te dragen naar een ander niveau waar er sneller tot actie kan worden overgegaan.