Nieuws

Binnenkort geen verschil meer tussen uitstoot in labo en op de weg

06 augustus 2020

De resultaten van een uitstoottest bij een wagen in een labo en van een test op de weg mogen vanaf 2022 niet meer verschillen. Dat stelt de bevoegde commissie van het Europees Parlement voor. Nu kan dat verschil nog oplopen tot meer dan 40 procent.

Het verbruik en de uitstoot van een auto die op de technische fiche wordt vermeld, ligt bijna altijd een stuk lager dan het verbruik en de uitstoot in de praktijk. Dat is algemeen bekend en vaak aangeklaagd. Maar door een stemming in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europese Parlement zou dat verschil er over enkele jaren niet meer mogen zijn.

Meting van NOx

De leden van de betreffende commissie hebben zich uitgesproken over de metingen van NOx. Dat zijn de roetdeeltjes die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen als benzine en diesel. Ze hebben vooral een effect op onze gezondheid, minder op het klimaat.

De uitstoot van deze NOx-deeltjes wordt gemeten in laboratoria. Maar in Europa wordt die meting, anders dan in andere delen van de wereld, ook tijdens een echte test op de weg uitgevoerd, met de “Real Driving Emissions test (RDE test)”. Die tests worden uitgevoerd met een draagbaar meetsysteem. In ons labo autotest voeren wij de emissietests trouwens ook uit met behulp van dergelijk systeem, net zoals bij Green NCAP.

Conformiteitsfactor valt weg

Maar de meting in echte rijomstandigheden, en de randfactoren die daarbij een rol spelen, is minder goed te controleren dan een meting in een labo. Daarom werd altijd een “conformiteitsfactor” in rekening gebracht. Deze factor gaf aan in hoeverre de RDE-resultaten mochten afwijken van de labotest. Momenteel ligt die factor op 1,43, wat betekent dat de uitstoot “in het echt” 43 % hoger mag liggen dan in het labo. Maar de commissie milieubeheer van het Europees Parlement wil nu dat die conformiteitsfactor stelselmatig wordt verlaagd (in een eerste fase al tot 1,32), om vanaf 30 september 2022 helemaal te verdwijnen. Daarnaast wordt gevraagd om de vereisten voor de draagbare meetapparatuur te verstrengen.

NOx leidt tot vroegtijdige overlijdens

De blootstelling aan NOx of fijn stof is volgens het Europees Milieuagentschap verantwoordelijk voor ongeveer 400 000 vroegtijdige overlijdens per jaar. Personenauto’s veroorzaken 40 % van de totale NOx-uitstoot in de Europese Unie.

Milieuvriendelijker rijden met Green NCAP

De uitstoot van een wagen wordt steeds belangrijker bij de aankoop ervan. Met Green NCAP bepalen wij aan de hand van één score hoe milieuvriendelijk een wagen is, zowel wat betreft de uitstoot van CO2 als van NOx. Hier vind je de meest recente testresultaten.

Naar de resultaten van Green NCAP

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren