Nieuws

Nooit meer schandalen zoals dieselgate!

16 februari 2017
Dieselgate Neveragain

Het dieselgateschandaal maakt duidelijk dat het huidige controlesysteem schromelijk heeft gefaald. Europa staat vandaag voor de unieke kans om de typegoedkeuring van wagens en het markttoezicht fundamenteel te hervormen. Samen met andere middenveldorganisaties hebben wij daarom vandaag ons eisenpakket overhandigd aan minister Kris Peeters.

Door het dieselgateschandaal heeft het consumentenvertrouwen in de automobielsector én de Europese instellingen een enorme knauw gekregen. Jarenlang hebben wagens die veel meer NOx uitstoten dan toegelaten toch een typegoedkeuring gekregen, zijn ze massaal verkocht en blijven rondrijden. En dat terwijl NOx in Europa jaarlijks verantwoordelijk is voor 72 000 doden…

Unieke kans om te hervormen

Als dieselgate één verdienste heeft, dan is het wel dat hierdoor het falen van het huidige controlesysteem werd blootgelegd. Een fundamentele hervorming van de typegoedkeuring van wagens en het markttoezicht dringt zich op. Nu meer dan ooit!

Deze belangrijke kwestie staat op de agenda van de Europese Raad voor Industrie en Interne Markt van 20 februari en van de Europese Raad voor Transport op 28 februari.

Er zijn echter ernstige signalen dat de lidstaten op de rem willen gaan staan…

"Coalitie Dieselgate" overhandigt eisenpakket

Daarom zijn wij vandaag naar minister voor Economie en Consumenten Kris Peeters gestapt, samen met Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en BRAL (de "Coalitie Dieselgate”).

We hebben er een pakket maatregelen overhandigd die essentieel zijn om een tweede dieselgate te vermijden. De eisen werden ook bezorgd aan de verschillende ministers voor Mobiliteit. België moet haar Europese collega’s duidelijk maken: #Dieselgate #Neveragain

Ontmoeting van 'Coalitie Dieselgate' met Kris Peeters op 16 februari 2017

Onze concrete eisen

Met volgende maatregelen is het mogelijk om consumenten, hun gezondheid en het milieu voortaan beter te beschermen:

  1. Er moeten meer en betere controles komen. Deze moeten uitgevoerd worden door nationale én Europese instanties, en dit zowel voordat het voertuig op de markt komt (typegoedkeuring) als nadien (markttoezicht). Er moet een vastgesteld minimum zijn per jaar, en strenge straffen wanneer inbreuken worden vast gesteld.

  2. Wij willen waterdichte garanties voor onafhankelijkheid.  Vandaag betalen de autoconstructeurs technische centra om een typegoedkeuring af te leveren of andere controles te doen. Om de onafhankelijkheid te kunnen garanderen is het essentieel dat elke financiële relatie tussen de constructeurs en de private testcentra volledig wordt doorgeknipt.  Autoconstructeurs mogen niet meer kunnen “shoppen” tussen de verschillende testcentra, en zo werken met wie hen het meest gunstig gezind is. Daarom moet in de toekomst ook de nationale autoriteit bepalen in welk centrum de tests zullen worden uitgevoerd.

  3. Er moet meer transparantie komen. Toegang tot de verschillende controles en typegoedkeuringen moet er voor zorgen dat  autoconstructeurs, lidstaten en testcentra hun verantwoordelijkheid niet ontlopen.

  4. Tot slot moet ook werk worden gemaakt van transparantere terugroepacties. Getroffen consumenten moeten duidelijke informatie krijgen over welke herstelmaatregelen worden uitgevoerd. De wetgeving moet ook garanderen dat gedupeerde consumenten recht hebben op een compensatie.

Bekijk hier de video over onze ontmoeting met minister Kris Peeters: