Nieuws

Klimaatmars moet Europa onder druk zetten

29 november 2018

Onze leiders moeten ingrijpen in de klimaatproblematiek vóór het “point of no return” wordt bereikt. Samen met meer dan 25 andere organisaties lopen wij dit weekend mee in de klimaatmars “Claim The Climate”. Op zondag 2 december trekken we samen door de Brusselse straten om onze Europese politici onder druk te zetten.

Op 2 december organiseren de klimaatverenigingen Coalition Climat en Climate Express, waarbij o.a. vrijwilligers- en beroepsorganisaties zoals Test Aankoop zich hebben aangesloten, een klimaatmars in Brussel. Dat moet onze Europese leiders onder druk zetten, vlak voor ze enkele belangrijke knopen moeten doorhakken over hoe de klimaatopwarming moet worden ingeperkt.

Gaat Europa ver genoeg?

De VN-klimaatconferentie COP24 gaat op 2 december van start in het Poolse Katowice. Het is dé gelegenheid voor leiders en wetenschappers om te onderhandelen over de te respecteren maatregelen die de klimaatopwarming en haar gevolgen moeten beperken. Daarnaast komen bovendien ook de instanties van de Europese Unie bijeen om te stemmen over nieuwe CO2-uitstootnormen voor wagens en bestelwagens in 2025 en 2030. 

De doelstellingen zijn duidelijk: propere en meer brandstofzuinige voertuigen voor een beter en gezonder milieu. De vraag is of Europa ambitieus genoeg zal durven zijn. Wij formuleerden enkele concrete voorstellen.

Wij willen dat …

  1. emissietests in laboratoria nauwer aanleunen bij de realiteit. Vandaag meten die verschillen tot 40 %. Wij steunen het voorstel van het Parlement om de door constructeurs gepubliceerde gegevens geregeld te laten toetsen aan de realiteit door de Commissie.
  2. de Car Labelling Directive wordt herzien zodat consumenten eerlijke cijfers krijgen over het brandstofverbruik en de reële kosten van hun voertuig. Test Aankoop en BEUC steunen dan ook de vraag van het Parlement aan de Commissie om de Car Labelling Directive uit 1999 te updaten.
  3. de CO2-uitstootlimieten ambitieuzer worden. Test Aankoop en BEUC steunen de doelstellingen van het Parlement: een uitstootvermindering van 20 % in 2025 en 40 % 2030.
  4. er meer wagens met een lagere of zelfs zonder uitstoot op de markt komen.  Momenteel blijft de keuze immers beperkt. Het systeem van vergoedingen en sancties voor constructeurs moet nog verder gaan.

Geen tijd meer te verliezen

Volgens het laatste VN-rapport worden de kansen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden steeds kleiner: als we zo voortdoen, is onze planeet tegen 2100 maar liefst 3,2 graden warmer! Slechts 16 van de 197 landen voldoen momenteel aan de Overeenkomst van Parijs. Alle anderen, waaronder de 28 Europese landen, halen hun doelstellingen niet. Door positief op onze eisen te reageren, zou de Europese Unie concreet haar engagement - vandaag te weinig ambitieus - tegen het broeikaseffect bewijzen.

Het is niet langer tijd voor uitstelgedrag Volgens het laatste VN-rapport worden de kansen om de temperatuurstijging te beperken tot + 1,5 ° dunner: het huidige traject leidt tot een warmere planeet van 3,2 ° tegen 2100! Slechts 16 van de 197 landen voldoen aan de Overeenkomst van Parijs. Alle anderen, waaronder de 28 Europese landen, zijn minder dan hun verplichtingen. Door positief op onze eisen te reageren, zou de Europese Unie concreet haar engagement - vandaag te weinig ambitieus - tegen het broeikaseffect bewijzen.

Meer weten over de klimaatmars? #ClaimTheClimate

Bezoek de Facebook-pagina van het Claim The Climate-evenement om te zien wie van je vrienden of kennissen reeds gaat, en bevestig je aanwezigheid!

Naar het Facebook-evenement