Nieuws

Dieselgate: VW en de overheid moeten reageren!

25 september 2015

Het schandaal rond software in dieselwagens die emissiemetingen omzeilt is van de VS uitgedijd naar Europa. Daarom hebben wij Volkswagen en de Belgische overheid gevraagd om meer uitleg over de situatie - in België in het bijzonder - en over de voorgestelde maatregelen.

Volkswagen heeft niet alleen in de VS geknoeid! We hebben vernomen dat dieselwagens in Europa ook gemanipuleerd zijn om gunstigere emissiewaarden te verkrijgen tijdens tests. Wij vragen VW om onmiddellijk een einde te maken aan de praktijk en om meer duidelijkheid te verschaffen in deze zaak, met name wat betreft de situatie in België. We willen ook dat de nodige maatregelen worden getroffen om de gedupeerde klanten te compenseren. We hebben verder gevraagd aan de overheid hoe ze deze zaak zullen aanpakken en welke sancties ze zullen treffen.

Sector heeft boter op het hoofd

De autosector is niet bepaald onbesproken. Zoals onze Italiaanse collega’s van Altro Consumo hebben aangetoond is het niet eens nodig om te knoeien om de metingen van het verbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen gevoelig te “verbeteren”. De huidige Europese norm laat immers allerlei soorten aanpassingen toe die het mogelijk maken om verbruiks- en uitstootwaarden van de wagens te doen dalen, en waarschijnlijk worden er nog allerlei andere kunstgrepen toegepast waarover we niets weten. 

Er is daarover trouwens een zaak hangende bij de Italiaanse rechtbank om te verkrijgen dat Fiat en – jawel – VW aan de consumenten het verschil terugbetalen tussen het aangekondigde verbruik en het verbruik dat de consumentenorganisatie gemeten heeft bij de twee best verkochte modellen in Italië.

Een nieuwe test, en wel nu meteen!

We hekelen regelmatig het onrealistische karakter van de cijfers over het verbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen die de autobouwers publiceren volgens de Europese regels die momenteel van kracht zijn. Zewerden ingevoerd in de jaren 70, dus voor het verschijnen van hybride voertuigen die fossiele brandstoffen combineren met elektriciteit, voor turbomotoren en andere brandstofbesparende systemen. 

Die richtlijn is volledig voorbijgestreefd, en zou in 2017 vervangen moeten worden door een nieuwe test (WLTC). Deze sluit veel nauwer aan bij de werkelijke omstandigheden in het verkeer, en zou de kloof tussen de cijfers die de autobouwers aankondigen en het werkelijke verbruik van de voertuigen gevoelig moeten verkleinen. Maar bepaalde autobouwers doen er alles aan om de invoering van WLTC te vertragen, met name dankzij de steun van Duitsland, dat de belangen van zijn auto-industrie wil veilig stellen. Het voorbeeld van VW toont aan dat deze nieuwe regel niet op de lange baan geschoven mag worden. De datum van 2017 moet op z’n minst behouden blijven.

Op de hoogte blijven van dieselgate?