Nieuws

Elektrische wagens: 11 % van de consumenten wil het erop wagen

04 januari 2018

Maar tussen voornemen en daad gaapt er een kloof(je). De grootste zorgen van de consument voor de aankoop van een elektrische wagen zijn de beperkte autonomie en de prijs.

Elektrische wagens halen wel vaker het nieuws, maar op dit moment maken ze in België geen furore. De verkoopcijfers zijn vorig jaar dan wel gestegen met 32 %, in vergelijking met 2016, maar in absolute cijfers blijft het om een nicheproduct gaan: volgens de Federatie van de Belgische auto- en tweewielerindustrie (Febiac) steeg het aantal verkochte modellen van 2 055 in 2016 naar 2 713 in 2017. Slechts 0,5 % van alle nieuw ingeschreven voertuigen in België zijn elektrische wagens.

Elektriciteit bijna even populair als diesel!

Aan de vooravond van het Autosalon hebben we een panel consumenten ondervraagd over het onderwerp. In totaal namen 1 093 mensen mee aan het mini-onderzoek.
We hebben hen eerst gevraagd welke aandrijving ze zouden kiezen als ze vandaag van wagen zouden veranderen. En kijk, een verrassing: 11 % van de ondervraagden verkiest elektriciteit. En de rest? 44 % zou voor benzine kiezen, 28 % geeft de voorkeur aan hybride (een voertuig dat gedeeltelijk door elektriciteit wordt aangedreven) en slechts 13 % kiest voor diesel, wat steeds minder in trek is.

Voor- en nadelen van elektrische wagens

Voor de ondervraagde personen blijft de prijs de voornaamste hinderpaal om een elektrische wagen te kopen (door 47 % van de ondervraagden aangehaald) en de beperkte autonomie (31 %), die onze recente test ook aan het licht bracht. De elektrische wagen blijft dus een nicheproduct voor de rijkeren en de verkoopaantallen hangen sterk af van overheidssubsidies of -premies.

Wanneer we aan het panel vroegen welke voor hen de voornaamste reden zou zijn om een elektrische wagen te kopen, antwoordde het grootste gedeelte de impact op het milieu (46 %) en de lage onderhoudskosten (32 %). Andere – veel minder aangehaalde – redenen zijn technologische innovatie (10 %), betrouwbaarheid (9 %) en geruisloosheid (4 %).

Afwachten of de consument zijn intenties ook in daden zal omzetten. Een antwoord op die vragen zullen we over enkele maanden kennen, na de periode van het Autosalon waar traditioneel veel wagens worden verkocht.

Onze koopwijzer auto’s helpt je bij je keuze

Moet of wil je een nieuwe wagen kopen? Gebruik onze onlinekoopwijzer auto’s. Je vindt er meer dan 280 modellen in terug, gerangschikt volgens type wagen (stadswagen, familiewagen, …).

Raadpleeg hier onze koopwijzer auto's