Nieuws

Dieselgate wordt vijf, maar geen reden voor een feestje

Precies vijf jaar geleden kwam aan het licht dat Volkswagen sjoemelde met uitstootgegevens. Maar onze vraag om compensatie voor de eigenaars van VW-auto’s wordt door de autobouwer simpelweg naast zich neergelegd.

18 september 2020

Vijf jaar nadat het Dieselgate-schandaal losbarstte, hebben de Belgische eigenaars van de betrokken modellen nog steeds geen compensatie ontvangen van Volkswagen. In andere landen kwam die compensatie er nochtans wel.

Sjoemelen op de testbank

Dieselgate, wat was dat ook weer precies? Volkswagen kwam in 2015 in opspraak omdat aan het licht kwam dat de fabrikant jarenlang had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselvoertuigen. In een testsituatie zorgde ingebouwde software ervoor dat de uitstoot van stikstofoxide van VW-modellen beduidend lager lag dan wanneer die auto’s zich op de weg begaven.

Test Aankoop knoopte onderhandelingen aan met Volkswagen om ervoor te zorgen dat Belgische eigenaars van de betrokken VW-modellen zouden worden gecompenseerd voor de geleden schade.

Blokkeren in de rechtbank

Wij stelden uiteindelijk, in naam van de duizenden Belgische gedupeerden, drie keer de vraag om te komen tot een minnelijke schikking. Maar in juli van dit jaar liet Volkswagen droogweg weten dat de auto’s waarbij sjoemelsoftware was geïnstalleerd prima rijden, en dat er dus geen sprake is van waardeverlies. Geen compensatie dus. Dit terwijl in het eigen Duitsland wel 830 miljoen euro op tafel werd gelegd om gedupeerde eigenaars een schadevergoeding tot € 6 257 uit te keren. Ook in de VS en in Australië kwam zo’n minnelijke schikking er.

De houding van Volkswagen is een slag in het gezicht van hun Belgische klanten. Voor Test Aankoop is het onaanvaardbaar dat de fabrikant werkt met twee maten en gewichten. Daarom blijven we, ook vijf jaar na datum, verder werken zodat elke Belgische gedupeerde uiteindelijk wordt vergoed.

Lees alles over dieselgate