Nieuws

#dieselgate is jarig: op naar een gezondere mobiliteit

11 september 2018
Volkswagen Dieselgate

Op 18 september aanstaande wordt de derde verjaardag van dieselgate “gevierd”. Dit schandaal bracht een door autoconstructeurs ontworpen fraudemechanisme aan het licht waarbij de uitstoot van hun dieselwagens werd beperkt. Voldoende aanleiding om te pleiten voor meer ambitie inzake vermindering van de CO2-uitstoot.

Drie jaar nadat het #dieselgate-schandaal uitbrak, heeft de milieucommissie van het Europees Parlement gisteren, 10 september, gestemd over nieuwe CO2-emissiegrenzen voor wagens. Sinds de publicatie van voorstellen voor een propere mobiliteit door de Europese Commissie in november 2017 wordt er tussen het Parlement en de lidstaten onderhandeld.

Helaas ontbreekt het de Commissie aan ambitie. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC moeten Europese verbruikers echt profiteren van de maatregelen, in termen van gebruikskosten en van gezondheid. Daarom roepen ook wij het Europees Parlement en de lidstaten op om echt ambitieus te zijn op dit vlak en hun wetgeving te versterken.

Onze drie aanbevelingen

  1.  Optrekken van de CO2-uitstootbeperking van 25 % in 2025 naar 45 % in 2030

    In haar voorstel heeft de Commissie beslist om af te stappen van een doelstelling in termen van aantal gram CO2, maar wordt er gewerkt met percentages. Zo stelt ze een vermindering van de uitstoot voor van 15 % tegen 2025 en 30 % tegen 2030, in vergelijking met cijfers van een referentiejaar 2021. BEUC pleit er daarentegen voor om tegen 2030 te mikken op een vermindering van minstens 25 % tegen 2025 en 45 % tegen 2030. Het huidige voorstel van de Commissie vermeldt geen lager brandstofverbruik, noch dringt het aan op een stijging van lage en zero-emissiewagens.

  2. Zorgen dat de daling van het brandstofverbruik en de uitstoot doeltreffend is

    De introductie van sterkere markttoezichtmaatregelen bij conformiteitscontroles van wagens die reeds op de markt zijn, is alvast een stap in de goede richting. Dit moet constructeurs ervan weerhouden misbruik te maken van de tekortkomingen van de nieuwe WLTP-test (testcyclus voor het verbruik en de uitstoot).

  3. Constructeurs van lage- en zero-emissiewagens ondersteunen en hen die de doelstellingen niet halen, bestraffen

    Naast het doel om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft de Commissie eveneens doelstellingen bepaald voor de ontplooiing van lage- en zero-emissiewagens, namelijk 15 % tegen 2025 en 30 % tegen 2030. Jammer genoeg laat de Commissie ook hier een kans liggen, doordat het vooropgestelde plan constructeurs niet aanmoedigt om deze doelstellingen te overtreffen. En zij die de doelstellingen niet halen, worden niet bestraft.

Stap voorwaarts, maar de weg is nog lang

De leden van de milieucommissie van het Europees Parlement hebben zich ambitieuzer getoond dan de Europese Commissie. Ze willen verder gaan in de vermindering van CO2-uitstoot dan de Commissie, d.w.z. met 20 % tegen 2025 en met 40 % tegen 2040. De milieucommissie zit zo grotendeels op dezelfde lijn als Test Aankoop. Ook voor de doelstellingen wat betreft de verkoop van voertuigen met een lage uitstoot liggen de verwachtingen op 20 % in 2025 en 40 % in 2030. Met nu wel degelijk besparingen als stok achter de deur voor wie de doelstellingen niet haalt.

Dit is alvast bemoedigend. Alleen is het afwachten wat er van die goede bedoelingen overblijft wanneer er effectief wordt gestemd in het Europees Parlement (normaalgezien gebeurt dit volgende maand) en hoe de 28 lidstaten dit alles zullen omzetten in hun af te dwingen wetgeving.