Nieuws

De resultaten van onze verbruikstesten van auto's staan als een huis

15 januari 2016
Resultaten van onze verbruikstesten

De federatie van de Belgische automobielsector beschuldigt er ons van dat we misleidende informatie communiceren over het verbruik van auto's. Hun kritiek is echter nergens op gefundeerd, en zelfs beledigend. Wij verduidelijken even waar het debat over gaat!

Rechtervoet van de bestuurder: de enige verklaring?

De Belgische automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC beschuldigt er ons van de consumenten te misleiden door te spreken over het werkelijke verbruik van uw wagen, terwijl dat volgens hen vooral zou afhangen van de rechtervoet van de bestuurder. Of concreter: van zijn rijgedrag. 

Wij hebben nooit ontkend dat dit een cruciale factor is. We verwijzen in dat verband naar ons dossier met nuttige tips over ecodriving, waarmee het mogelijk is  om tot 30% brandstof te besparen door een aantal richtlijnen te volgen. Hierover is geen discussie. 

Het probleem zit elders

Het is echter te gemakkelijk om het probleem volledig af te schuiven op de bestuurder… Het probleem is enerzijds gesitueerd op niveau van het momenteel gebruikte testprotocol, en anderzijds heeft het te maken met de manier waarop de constructeurs het testprotocol toepassen.

In onze tests gebruiken we immers dezelfde laboratoriumtest als de constructeurs, de gedateerde New European Driving Cycle (NEDC), maar dan zonder allerlei kunstgrepen die zij wel toepasssen. Dit betekent dat wij bij de uitvoering van onze metingen, geen banden harder oppompten, geen alternatoren loskoppelden en de auto’s niet lichter maakten. De auto stond op de testrollen in dezelfde staat als waarin de bestuurder er ’s ochtends instapt om naar zijn werk te rijden. 

Wat wel zo is, is dat wij de klassieke test aanvulden met een test die – hopelijk - vanaf 2017 in voege zal treden, met name de Worlwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures (WLTP) én met een test die een rit op de snelweg simuleert. 

De combinatie van deze 3 tests maakt het mogelijk om een resultaat te bekomen dat de reële rijomstandigheden zo dicht mogelijk te benadert, is volledig objectief. Bovendien betreft het geen nieuwe cijfers. Deze tests gaan terug tot 2012, en wij trokken toen reeds aan de alarmbel – dus lang voor het dieselgate-schandaal. 

Een Italiaans voorbeeld

In Italië deed onze zusterorganisatie Altroconsumo eerder dit jaar de test die de fabrikanten gebruiken nog eens over én op dezelfde manier. Of, zoals FEBIAC het graag stelt, door alle trucs toe te passen die door de wet zijn toegelaten. Zelfs in die omstandigheden, bleken de beloofde verbruikscijfers van de autofabrikanten nog niet overeen te komen met wat gemeten werd. Quasi allemaal hadden ze een hoger verbruik dan de fiche van de wagen vermeldt.

Sterke autolobby 

De automobielfederatie stipt verder aan dat alleen onafhankelijke instanties het testprotocol controleren. In realiteit is het echter zo dat constructeurs zelf hun labo kiezen, en er zelf ook de rekening voor betalen. Hoe kan men in die context objectieve cijfers verwachten? Controles van overheidswege zijn er wel degelijk maar werken steekproefsgewijs. 

Wanneer FEBIAC zegt dat constructeurs alles doen wat de wet toelaat tijdens de test, dan nemen ze eens te meer een loopje met de realiteit. De wet laat niet toe om de auto 100kg lichter te maken of lichten te doven, ze verbiedt het alleen – spijtig genoeg – niet. 

FEBIAC klopt zich verder op de borst door te beweren dat constructeurs zich niet zouden verzetten tegen de snelle invoering van een nieuwe, betere test. Waarom staat het WLTP-protocol dan al sinds 2007 op de agenda van de Europese Commissie ? Het ontbreekt de Europese beleidsmakers duidelijk aan politieke moed. Schijnbaar is men niet ongevoelig voor de "charmes" van de autolobby.

Transparancy International, een organisatie die de lobbywereld in Brussel  observeert, stelde in oktober 2015 nog dat er 198 lobbyisten voor de auto-industrie in Brussel werkzaam zijn. Daarenboven is er nog de "officieuze" lobby van wetenschappers, (oud-)politici en andere prominenten die in welke hoedanigheid dan ook worden betaald door de auto-industrie. Mocht de sector met al haar financiële belangen niet steeds huiverig zijn geweest tegenover een nieuwe testprotocol, dan was de WLTP al lang de regel. De automobielsector weet echter als geen ander dat een halstarrig vasthouden aan de NEDC-situatie haar gewoon beter uitkomt. 

Er bestaat ook nog zoiets als ethisch handelen, maar het lijkt erop dat de sector dat al lang heeft laten varen…