Nieuws

Is conversie van uitstootmetingen een verdoken verhoging van autobelasting?

15 januari 2019
Conversie emissiesystemen

De Europese Commissie heeft een systeem bedacht dat oude en nieuwe uitstootmetingen correleert. Zo wil de Commissie de consument verzekeren van een gelijke fiscale behandeling, ongeacht het gebruikte emissiecontrolesysteem. De correlatie lijkt niet perfect te zijn en zou voor sommigen een belastingverhoging kunnen inhouden.

Sinds september 2017 heeft het oude emissiecontrolesysteem voor voertuigen NEDC [1] in Europa plaats gemaakt voor het nieuwe systeem. WLTP [2].

Met dit gewijzigde systeem zijn de metingen van het autoverbruik en de uitstoot veel realistischer. Voor de CO2 bijvoorbeeld stellen we een stijging van gemiddeld 20 tot 30 % vast.

Wat het voor de consument betekent

Vandaag gebeurt de homologatie van de nieuwe modellen reeds op basis van het nieuwe WLTP-systeem, maar het zal nog enige tijd duren vooraleer alle te koop aangeboden wagens de WLTP waarden zullen hebben.

In de praktijk bestaan de twee systemen momenteel naast elkaar, wat voor wat problemen zorgt op het vlak van de autobelasting. Die belasting is nu gekoppeld aan de ecologische impact van de wagens. De EU heeft hierop een weerwoord gevonden door de WLTP-metingen, die realistischer en dus hoger zijn, om te zetten in gecorreleerde NEDC-metingen of NEDC 2.0. Op die manier wordt een gelijke fiscale behandeling gegarandeerd voor de consument, ongeacht het systeem waarmee hun wagen werd gehomologeerd.

Addertje onder het gras

Verschillende studies bevestigen immers dat deze conversie niet perfect is. De NEDC 2.0-waarden of gecorreleerde waarden zouden 5 tot 12 % hoger kunnen zijn dan de oorspronkelijke NEDC-waarden, naar gelang de bron. Aangezien de autobelasting met trappen werkt, vertaalt dit zich niet automatisch in een belastingverhoging van dezelfde orde. Maar in geval van een onredelijke overschrijding van een trap, zou dit tot een verborgen belastingverhoging kunnen leiden, ten onrechte en ten kosten van de portemonnee van de consumenten.

De autobelasting moet worden herzien en aangepast aan de realiteit. De overheid heeft een cruciale rol om het koopgedrag te sturen.

[1] NEDC staat voor New European Driving Cycle, al is dit helemaal niet nieuw meer, want dit systeem wordt al sinds 1992 gebruikt en is vandaag verouderd.

[2]WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure.