Nieuws

CO2-uitstoot auto's nog steeds onderschat

25 juni 2013
co2 onderschat

Het verbruik en de CO2-uitstoot die Europese autoconstructeurs opgeven, liggen steevast onder de werkelijke waarden. Daarom zouden de meetregels dringend moeten worden herzien.

Consumentenorganisaties voeren zelf systematisch metingen van het exacte verbruik en de uitstoot van auto's, telkens ze een test doen van auto's.

Uit deze metingen blijkt dat de cijfers die door de fabrikant naar buiten worden gebracht steeds onder de werkelijke waarden liggen.

17 tot 45 % minder dan in werkelijkheid!

Zo stelt Test-Aankoop bij zijn laatste test van kleine gezinswagens vast dat de werkelijk CO²-uitstoot van de geteste modellen 17 tot 45 % hoger is dan de cijfers waarmee de fabrikanten uitpakken. Dat verschil blijkt het grootst bij de Toyota Yaris hybride (die niettemin de minst vervuilende van alle geteste modellen blijft) en het kleinst bij de Mazda 3, ook al is die daarom nog geen toonbeeld van schoonheid ...

Extra verbruik van € 300 per jaar

Die systematische onderschatting is natuurlijk geen toeval. Volgens een studie van de Internationale Raad voor Schoon Transport (ICCT) is de kloof tussen de aangekondigde en de werkelijke cijfers gegroeid van 10 % in 2011 tot 25 % in 2012. Voor de automobilist komt dat neer op een gemiddelde meerkost van € 300 per jaar ten opzichte van de verwachtingen.

Allerlei trucages

Hoe valt die ongunstige evolutie voor de consument te verklaren? Autoconstructeurs gebruiken allerlei technologische trucjes om zo goed mogelijk te scoren bij de metingen, waardoor de resultaten steeds minder realistisch worden. Ze voorzien hun wagens bijvoorbeeld van banden met een lage rolweerstand en/of een hoge bandenspanning, werken oneffenheden weg om de wagen meer aerodynamisch te maken enz.

Nieuwe testprocedure tegen 2017

Een manier om paal en perk te stellen aan dat gesjoemel, is de nieuwe testprocedure WLTP (Worldwide Light Duty Test Procedure), waarvan al gebruik wordt gemaakt bij onze tests. Die levert veel realistischere resultaten op dan de huidige testprocedure. Het Europees Parlement heeft voorgesteld om ze in te voeren in 2017, maar sommige EU-lidstaten willen de invoering uitstellen tot 2020.

Vanaf 2017, graag! 

Maar voor de consumentenverenigingen die aan de test hebben geparticipeerd is een uitstel tot 2020 onaanvaardbaar. Test-Aankoop eist dat 2017 wordt behouden als datum voor de invoering van de nieuwe testprocedure, evenals controles op productiewagens, om na te gaan of de opgegeven CO²-uitstoot klopt.

Met betrekking tot deze materie heeft de Europese Unie gisteravond, 24 juni, nog een akkoord bereikt om strengere regels toe te passen op de CO2 uitstoot van nieuwe auto’s in 2020. De deal tussen de Europese Comissie, Parlement en Iers voorzitterschap van de Europese Raad moet nog bekrachtigd worden door de lidstaten.

Dit compromis voorziet in dat zo snel mogelijk een nieuw evaluatieschema voor het meten van CO2 uitstoot van auto’s, de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, wordt ingevoerd. Maar een specifieke datum werd hier niet op geplakt. Wij raden daarom de Europese Commissie aan om alles in het werk te stellen om de invoering van de WLTP te garanderen tegen ten laatste 2017.