Nieuws

Bevrijd chauffeurs van parkeerstress!

23 december 2015
parking

We pleiten voor een gebruiksvriendelijk systeem waarbij de bestuurder betaalt voor de precieze duur van zijn parkeertijd. We roepen ook de private beheerders die boetes mogen uitschrijven op om nauw toe te zien op een goed functionerende infrastructuur.

Parkeren in een stad is duur. Niet alleen moet u een parkeerplaats te pakken zien te krijgen, maar u moet ook nog eens de dichtstbijzijnde parkeermeter zien te vinden. Parkeren in Brussel is nog moeilijker want de parkeermeters blinken uit in onduidelijkheid.

Bovendien is het voor chauffeurs heel moeilijk om in te schatten hoe lang hij of zij weg zal zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de drukte in de winkels. Uiteindelijk kiezen heel veel mensen er dan ook voor om (veel) meer te betalen dan nodig, om een boete te vermijden. Dit terwijl de gebruikers eigenlijk slechts zouden moeten betalen voor de diensten die ze daadwerkelijk genieten.

Tot wie moeten we ons richten?

Als er een probleem zich voordoet, is het ook onduidelijk aan wie het probleem gemeld moet worden. Is dat nu aan de politie, aan de gemeente(dienst) of aan het privébedrijf dat instaat voor de parkeercontroles?

Wanneer een parkeerautomaat defect is of een verkeersbord onvoldoende zichtbaar of beschadigd is, dan moet dit niet worden gemeld aan het parkeerbedrijf, maar aan de gemeente. Die blijft immers de eigenaar van de bestaande infrastructuur.

Onze oplossingen

Ten eerste willen we dat de parkeermeters zodanig worden ontworpen dat hun werking erg makkelijk te begrijpen is voor bestuurders, en dat ze in staat zouden zijn om geld terug te geven in het geval dat een chauffeur wil vertrekken voor zijn parkeertermijn is verstreken.

Op heel wat plaatsen kunnen chauffeurs al betalen via sms. Het grote voordeel is dat het te betalen bedrag, dat achteraf terug te vinden is op de gsm-factuur, precies berekend is op het aantal minuten dat de gebruiker effectief geparkeerd stond.

Het zou ook beter, efficiënter en alleszins logischer zijn, mochten de private parkeerbedrijven deze beheerstaken overnemen en ook de problemen die zich voordoen met de parkeermeters gaan centraliseren en oplossen. Idealiter zouden zij veel meer proactief te werk moeten gaan door zelf controles uit te voeren en defecten op te lossen.

Met deze oplossingen verschuift ook de bewijslast, in geval van een betwisting, van de bestuurder die moet kunnen aantonen dat een parkeerautomaat wel degelijk defect was, naar de beheerder die moet aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de infrastructuur degelijk te laten functioneren.