Dossier

Welke brandstof te kiezen: benzine of diesel?

11 januari 2018
benzine of diesel

11 januari 2018

De verkoop van dieselwagens gaat achteruit. Dat heeft verschillende redenen. Alleszins is de keuze voor een dieselmotor vandaag enkel te verantwoorden als je elk jaar een significant aantal kilometers aflegt.

Gelijkwaardige motor

Wat betreft de motorprestaties is er nauwelijks een verschil tussen een dieselmotor en een benzinemotor. Er zijn vandaag zelfs raceauto’s die uitgerust zijn met een dieselmotor, en die nog winnen ook! Bij een gelijke cilinderinhoud is het vermogen van een dieselmotor trouwens gelijkwaardig aan dat van een benzinemotor, dankzij onder meer de turbocompressor. Meer zelfs, een diesel is soepeler, d.w.z. versnelt beter bij een laag toerental, wat voor meer rijcomfort zorgt. Het typische geluid van de motor (vooral als hij koud is) is aanzienlijk getemperd door de specialisten ter zake en zal alleen nog de meest gevoelige oren "teisteren".

Diesel blijft meer vervuilend

De grootste problemen wat betreft de schadelijke uitstoot van dieselwagens werden in het verleden opgelost door de introductie van de roetfilter. Maar de normen worden steeds strenger, en autofabrikanten moeten steeds verder gaan in hun ontwikkelingen opdat de nieuwe dieselwagens aan de normen zouden voldoen. Dit maakt hen almaar duurder in aankoop. Vooral omdat de klemtoon al een tijdje verschuift van CO2-uitstoot (waarop diesel doorgaans beter scoort en waarvoor de overheid dieselwagens in het verleden zelfs promootte) naar de uitstoot van fijn stof zoals NOx (beduidend hoger bij diesel).

Maar zelfs al voldoet een dieselwagen op papier aan de norm, toch stoten ze beduidend meer schadelijke stoffen, voor zowel mens als milieu, uit dan benzinewagens. De talrijke “dieselgates” tonen aan dat de norm stelselmatig wordt overschreden. In het algemeen zien we dat het verschil tussen echt verbruik en geafficheerd verbruik vaak groot is bij dieselwagens, en dat dit verschil stijgt.

Niet langer per definitie goedkoper in gebruik

Als we de milieuoverwegingen buiten beschouwing laten, is het dus hoofdzakelijk op financieel vlak dat het verschil tussen benzine en diesel zit. De keuze hangt af van een reeks van factoren: het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt, de aankoopprijs van de wagen, de waarde bij wederverkoop, cilinderinhoud, verbruik,... Diesel heeft als minpunt dat de auto doorgaans duurder is in aankoop en in onderhoud. Tot voor kort werd dit deels gecompenseerd door de lagere dieselprijs, maar het verschil aan de pomp met benzine is intussen zo goed als weggewerkt. Rest er nog de langere levensduur van de motor en de hogere wederverkoopprijs. Maar ook dat laatste staat, onder andere door die hogere dieselprijs, maar ook door beleidsmaatregelen die niet gunstig zijn voor dieselwagens, onder druk. Zo was de laatste aanpassing van de Belasting op Inverkeerstelling nadelig voor dieselrijders.

Steeds minder argumenten voor diesel

Een dieselwagen wordt dus steeds minder aantrekkelijk. Alleen als je echt veel kilometers maakt per jaar (40 000 km of meer), dan kun je er een overwegen, afhankelijk van hoe de brandstofprijzen verder zullen evolueren. Verder is een dieselwagen soms alleen te verkiezen boven een benzinewagen bij modellen met een hoog verbruik (lichte vrachtwagens, SUV’s, minibussen …) en waar het verbruik tussen diesel- en benzineversies vaak nog aanzienlijk is.