Dossier

Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

07 april 2021
dieselgate

De VW-groep sjoemelde met de uitstootcijfers van NOx voor bijna 400 000 Belgische wagens. Zij wil geen schadevergoeding betalen en biedt enkel een herstelling aan, die volgens onze tests bovendien geen resultaat heeft. Wij verdedigen daarom de gedupeerde consumenten via een groepsvordering die ontvankelijk werd verklaard, of via individuele procedures. Ons doel: een eerlijke compensatie!

Onze acties en eisen

Onze juridische acties om compensatie te bekomen voor de bedrogen consumenten

Wij vinden dat tegenover het bedrog van Volkswagen ook een compensatie moet staan voor de Belgische consument. Om die reden zijn wij overgegaan tot juridische actie.

 • Voor consumenten die hun wagen aangekocht hebben op of ná 1 september 2014 gebeurt dit in de vorm van een groepsvordering.
 • Consumenten die hun wagen hebben aangekocht vóór 1 september 2014, zullen we individueel verdedigen omdat de wet op de groepsvordering nog niet in voege was op het moment van hun aankoop.

Benieuwd naar de stand van zaken in onze twee rechtszaken tegen VW? Klik op onderstaande links om er meer over te weten!

Stand van zaken in de groepsvordering
 • 15/6/2016: Wij lanceren een groepsvordering (ook wel “class action” genoemd) tegen de VW-groep en D'Ieteren voor sjoemelwagens aangekocht op of na 1 september 2014. Wij baseren ons hiervoor onder meer op het verbod op misleiding uit de wet Marktpraktijken.

 • 30/6/2016: Ons verzoekschrift voor de class action tegen VW en D'Ieteren wordt neergelegd op de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

 • 9/9/2016: Eerste inleidende zitting: de zaak wordt verwezen van de 2de naar de 22ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, die zich specialiseert in groepsvorderingen.

 • 10/10/2016: Tweede inleidingszitting. Op de agenda staat de ontvankelijkheid van de groepsvordering. De rechter beslist die dag echter nog geen uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de groepsvordering, maar zal een procedurekalender bepalen zodat alle partijen hun standpunt hierover kunnen duidelijk maken.

 • 25/10/2016: De rechtbank van eerste aanleg van Brussel legt in een vonnis de conclusiekalender voor de ontvankelijkheid vast en de datum waarop hierover zal worden gepleit: 31 januari 2017.

 • 31/1/2017: Derde zitting. Na het uitwisselen van de conclusies, kan in principe worden gepleit over de ontvankelijkheid van de groepsvordering.

  De VW-groep en D’Ieteren hebben een formeel verzoek ingediend bij de voorzitter waarin ze vragen om ons te verplichten de identiteit van iedereen die zich bij ons heeft ingeschreven voor de actie tegen de VW-groep en D’Ieteren bekend te maken. Volgens de VW-groep en D’Ieteren zijn deze gegevens immers nodig om te kunnen bepalen of de procedure van de collectieve rechtsvordering wel de meest geschikte is en of wij wel een adequate groepsvertegenwoordiger zijn voor de groep consumenten. Dit is vreemd, want het is immers VW zelf die als producent over deze informatie beschikt, informatie die ze bovendien zelf weigert te delen.
  Hierdoor kan dezelfde dag niet worden gepleit over de ontvankelijkheid, maar wordt er eerst gedebatteerd over het verzoek van de VW-groep en D’Ieteren.

 • 27/2/2017: De rechter verwerpt in een vonnis het verzoek van de VW-groep en D’Ieteren. Zij was van oordeel dat wij wel degelijk rechtsgeldig als groepsvertegenwoordiger optreden namens een onbepaalde groep van consumenten. Daarenboven stelde de voorzitter dat het aantal VW-bestuurders die zich bij de ons heeft aangemeld irrelevant is om de representativiteit van de groepsvertegenwoordiger te bepalen.

 • 24/4/2017: Deze vierde zitting was voorzien om te pleiten over de ontvankelijkheid van de groepsvordering, maar wegens agendaproblemen diende naar een nieuwe datum te worden gezocht.

 • 30 en 31/10/2017: Dit is de nieuwe datum die werd vastgelegd om te pleiten over de ontvankelijkheid van de groepsvordering.

 • 18/12/2017: De rechtbank oordeelt dat groepsvordering tegen de Volkswagen-groep en D’Ieteren ontvankelijk is en kiest voor een opt-out. Een belangrijke stap! Dit betekent dat Test-Aankoop voortaan ALLE Belgische consumenten met een sjoemelwagen mag vertegenwoordigen en de juridische strijd voor compensatie kan voortzetten.

 • 8/7/2018 (tot ten laatste juli 2019): Aanvang van de onderhandelingsfase waarin we proberen om met Volkswagen tot een akkoord te komen over een schadevergoeding voor de gedupeerde consumenten.

 • Augustus 2019: De fase van de verplichte onderhandeling is voorbij; er zal binnenkort een datum worden vastgelegd waarop de zaak door de rechter kan worden beslist.

 • 16/9/2019: Wij schrijven de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan en dringen erop aan dat zij het dossier naar zich toe zou trekken en druk zou uitoefenen op de Volkswagengroep om een schadevergoeding uit te keren aan alle Europese consumenten. 

 • November 2019: Wij vragen de rechter om een datum vast te leggen voor onze groepsvordering.
 • 4/4/2022: Dan is de zitting over de grond van de zaak gepland.

 

Stand van zaken in de individuele procedure
 • 15/6/2016: We kondigen aan dat we consumenten met een sjoemelwagen aangekocht vóór 1 september 2014 (en waarvoor dus geen groepsvordering mogelijk is) individueel zullen verdedigen (Test Aankoop zal optreden als hun procesvertegenwoordiger), zodat ook zij een compensatie kunnen krijgen voor het jarenlange bedrog van de Volkswagen-groep. We baseren ons hiervoor onder meer op het verbod op misleiding uit de wet Marktpraktijken.

 • 7/10/2016: De dagvaarding voor de individuele procedure wordt betekend aan de VW-groep en D’Ieteren.

 • 21/10/2016: Tijdens de inleidingszitting wordt de zaak verwezen naar de 22ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, dezelfde kamer die ook de groepsvordering tegen de VW en D’Ieteren behandelt. De zaak werd voorlopig naar de rol verwezen, wat betekent dat er nog geen concrete volgende stap in de procedure is bepaald.

 • Augustus 2019: De fase van de verplichte onderhandeling is voorbij. Er zal binnenkort een datum worden vastgelegd waarop de zaak door de rechter kan worden beslist.

 • 16/9/2019: We schrijven de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan en dringen erop aan dat zij het dossier naar zich toe trekt en druk uitoefent op de Volkswagengroep om een schadevergoeding uit te keren aan alle Europese consumenten.

 • November 2019: Wij vragen de rechter om een datum vast te leggen voor onze individuele procedure.
 • 4/4/2022: Dan is de zitting over de grond van de zaak gepland.
Contact met de autoriteiten, de invoerder, de fabrikant
Vlak na het uitbreken van het schandaal hebben we de Europese Commissie aangeschreven om te vragen naar een grondig onderzoek bij alle autoconstructeurs. Daarnaast hadden we ook contact met de bevoegde Belgische ministers, federale en europarlementairen, de Economische Inspectie, Volkswagen België (D’Ieteren) en – via de Europese Consumentenvereniging BEUC – ook met de Volkswagengroep in Duitsland om te ijveren voor volledige transparantie en duidelijkheid in deze zaak, de onmiddellijke stopzetting van deze praktijken, betere Europese tests, en volledig herstel en een compensatie voor de bedrogen consumenten. 
Ons lobby-werk tegen het gesjoemel

Uit onze tests blijkt al jaren dat er grote verschillen zijn tussen de officiële cijfers die autoconstructeurs meegeven en de reële uitstoot van de verschillende emissies (NOx, CO2,…), en dat niet alleen bij Volkswagen, maar bij alle merken. Verschillen tot 30% zijn hierbij geen uitzondering. Om die reden hebben we altijd geijverd voor de invoer van een nieuwe testprocedure (WLTP) om de emissies in realistische rijomstandigheden te meten. Als consument heb je immers recht op correcte cijfers over hoeveel je wagen verbruikt en hoeveel schadelijke stoffen deze uitstoot.

#Dieselgate #Neveragain

Dieselgate heeft één ding pijnlijk duidelijk gemaakt: de huidige tests en het huidige controlesysteem hebben pijnlijk gefaald. Jarenlang hebben wagens die te veel NOx uitstoten toch een typegoedkeuring gekregen, en zijn ze massaal verkocht en blijven rond rijden. En dat terwijl NOx in Europa jaarlijks verantwoordelijk is voor 72 000 doden.
Fundamentele hervormingen zijn dan ook broodnodig. Nu meer dan ooit. Consumenten hebben het recht op een moedig Europees antwoord en geen halfbakken beslissing die de auto-industrie opnieuw uit de wind zet. Want een schandaal zoals Dieselgate, dat mag nooit meer gebeuren!

 • Betere tests: ondanks hevig verzet van ons en verschillende milieu- en gezondheidsorganisaties, heeft het VW-schandaal helaas niet voor de verhoopte doorbraak kunnen zorgen. Er zal weliswaar een betere test komen, maar jammer genoeg blijft het ook in de toekomst toegelaten de bestaande normen voor NOx te overschrijden: na 2017 nog met 110%, en vanaf 2020 nog met 50 %. Ontgoochelend en onaanvaardbaar, vinden wij.
 • Meer en betere controle: om een tweede Dieselgate te voorkomen zijn meer en betere nationale en Europese controles nodig, zowel voor- als nadat een voertuig op de markt komt, en dit onder toezicht van een sterk Europees agentschap. Bovendien zijn waterdichte garanties nodig voor de onafhankelijkheid van de technische centra en moeten daarom o.m. alle financiële banden tussen hen en de autoconstructeurs worden doorgeknipt.

  De voorstellen van de Europese Commissie en het Europees Parlement vormen een stevige basis, maar er zijn ernstige signalen dat de lidstaten op de rem willen gaan staan. 

In februari 2017 maakten wij aan toenmalig minister van Consumentenzaken Kris Peeters onze eisen over en vroegen we hem deze te verdedigen.

Pleidooi voor duidelijkheid over de recall

De Volkswagengroep beloofde de sjoemelsoftware te verwijderen en de wagens te herstellen. Wij hebben van bij het begin gevraagd naar meer concrete informatie hierover. Veel gedupeerde consumenten wachten immers nog steeds op een precieze datum. En ondertussen heeft de terugroepactie al heel wat vertraging opgelopen.

Ook over het al dan niet verplicht karakter van de terugroepactie bestond grote onduidelijkheid. Wij hebben meermaals aangedrongen op een duidelijke beslissing bij de verschillende ministers voor Mobiliteit, de minister voor Consumenten en zelfs de premier. Uiteindelijk zorgde de nieuwe federale minister voor Mobiliteit Bellot recent voor enige klaarheid: de Belgische wet bepaalt nergens dat de Belgische gedupeerden verplicht zijn hun auto te laten aanpassen.

Volgens D’Ieteren zullen de voertuigen na de recall weer volledig aan de geldende emissienormen beantwoorden, zonder dat er enige impact is op het motorvermogen, het brandstofverbruik of de prestaties van de wagen. Maar wanneer we vroegen naar de documenten, testrapporten, etc. die dit moeten staven, gaf VW in ieder geval niet thuis… Daarom hebben wij samen met onze Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo een teruggeroepen Audi Q5 2.0 TDI laten testen vóór en ná de software-aanpassing. En wat blijkt: ondanks alle beloftes van VW, voldoet de wagen ook na de aanpassingen niet aan de Euro 5-norm. De NOx-uitstoot ligt maar liefst 25 % hoger dan wettelijk is toegelaten. Consumenten krijgen met andere woorden opnieuw niet de auto die hen werd beloofd.

Meer informatie over onze test en de resultaten vind je op de pagina “De terugroepactie van VW en de herstelling”.