Dossier

Autorijden en minder vervuilen

13 januari 2016
Autorijden en minder vervuilen

13 januari 2016
Misschien is de aankoop van een zo "proper" mogelijke wagen wel uw grootste bijdrage tot een verminderde opwarming van de aarde. Maar wat houdt dat dan precies in?

Een wagen die zo weinig mogelijk vervuilt

De milieuvriendelijkste auto is … eentje die altijd op stal staat of, beter nog, nooit wordt geproduceerd! Zelfs de meest beloftevolle technologieën blijken al snel veel minder ecologisch verantwoord als men de volledige levenscyclus van de wagen in acht neemt. Dat belet niet dat de keuze voor een zo milieuvriendelijk mogelijke auto en voor een aangepaste rijstijl de hinder sterk kan doen afnemen. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid een niet te verwaarlozen hoeveelheid brandstof, en dus geld, te besparen.
Auto's die volgens de constructeurs minder dan 115 gram C02 per kilometer uitstoten, genieten in België een fiscaal voordeel. Het gaat voornamelijk om (erg) kleine wagens, vooral bestemd voor stadsverkeer. Toch zijn ook bepaalde wagens uit andere categorieën reeds enigszins uitgerust ("alternatieve" brandstoffen, extra elektrische motor enz.) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ook al hebben ze een C02-uitstoot die hoger ligt dan 115 gram.

De taak van de constructeurs

De auto-industrie ontwikkelde een aantal technologische oplossingen om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen. Dit gas is immers een van de broeikasgassen. Een belangrijk aandeel is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (meer bepaald diesel en benzine) door onze wagens. Het onderzoek spitst zich zowel toe op vervangingsbrandstoffen (biomassa, aardgas, waterstof), op het ontwerp zelf van de wagen (gewicht, aerodynamica, cilinderinhoud, overbrenging, brandstof) als op het motortype (hybride, elektrisch, brandstofcel).

De taak van de overheid

Ook de overheid heeft een rol in de vermindering van de milieu-impact van het verkeer: aanleg van de wegen om onnodig accelereren te vermijden, gunstig fiscaal regime voor de aankoop van minder vervuilende wagens … Wat dat laatste betreft, moet de belasting op basis van vermogen en gewicht plaats ruimen voor een systeem gebaseerd op de CO2-uitstoot en/of de "milieuscore" van de wagen.

Wat staat er u te doen?

U hoeft evenmin werkloos toe te kijken. Want uw rijgedrag heeft een grote invloed op het brandstofverbruik, en bijgevolg op de milieu-impact. U kunt tot 30 % brandstof besparen en bijgevolg ook de uitstoot in gelijke mate verminderen door enkele eenvoudige regels na te leven.

Milieucriteria in onze tests

Wellicht zijn consumenten die de keuze van hun nieuwe wagen enkel en alleen op milieucriteria baseren een grote zeldzaamheid. Maar niettemin groeit de aandacht voor deze aspecten gestaag. De constructeurs plaatsen trouwens zelf meer en meer de milieu-impact van (sommige van) hun wagens in de kijker. Daarom voegen wij in onze vergelijkende tabellen voortaan een score voor "milieu-impact" toe. Die score is een weergave van de graad van vervuiling van de auto's. Is de toekomst van onze planeet uw absolute hoofdbekommernis, dan weet u wat u te doen staat …

Afdrukken Versturen via e-mail